Vollegrond

Nieuws

'Regeling onwerkbaar weer kost gewoon geld'

Door de vroege sneeuw en vorst krijgt CUMELA, de belangenbehartiger voor loonwerkers, veel vragen over de regeling voor onwerkbaar weer. "Is die regeling nu ook weer van toepassing?"

CUMELA beantwoordt die vraag niet met een simpel ja of nee, want zo simpel ligt het niet. 

"De regeling voor onwerkbaar weer die door UWV wordt uitgevoerd is een regeling die wordt gefinancierd vanuit de WW. De kosten van de WW- uitkeringen worden door alle bedrijven in de agrarische sector gezamenlijk gedragen. Op grond hiervan is het wenselijk dat partijen binnen de agrarische sector een gezamenlijk beleid afspreken hoe wordt omgegaan met het gebruik van de WW ten behoeve van onwerkbaar weer', aldus CUMELA.

'sigaar uit eigen doos'
“Binnenkort vindt een overleg plaats tussen de diverse werkgeversorganisaties en zullen we insteken op een gezamenlijk beleid voor de komende winter. Voordat gebruik gemaakt kan worden van de WW dienen bedrijven gedurende een bepaalde periode zelf het risico te dragen. Hoe lang deze periode van eigen risico dient te zijn zal eveneens onderwerp van gesprek moeten zijn. Voor langdurige periodes van onwerkbaar weer kan de WW een oplossing zijn. We moeten ons echter goed realiseren dat het in feite een sigaar uit eigen of uit buurmans doos is. We kunnen dit al zien aan de premies voor de WW die voor het jaar 2011 fors omhoog gaan.
Beter is het te voorkomen dat een beroep wordt gedaan op de WW door de mogelijkheden te benutten die de CAO LEO biedt om de winter door te komen.”

Bron: CUMELA

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.