Vollegrond

Nieuws 181 bekeken

Nauwelijks minder areaal vollegrond

In 2010 is op 76 duizend hectare groenten geteeld in de open grond. Ten opzichte van 2009 is dat een afname met 300 hectare.

Het uienareaal kende, volgens voorlopige cijfers van de CBS-Landbouwtelling 2010, de grootste groei met een toename van 2,9 duizend hectare. Het areaal erwten had met een afname van 1,4 duizend hectare de grootste krimp.

In de periode tussen 1 april 2009 en 1 april 2010 is in zeven provincies het areaal groenten open grond afgenomen. In Limburg was de absolute afname het grootst, met 355 hectare (-4 procent). Overijssel had met 30 procent (-150 hectare) de grootste relatieve afname. Zeeland kende de grootste absolute toename van de oppervlakte groenten open grond: 500 hectare (+5 procent).

Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.