Vollegrond

Nieuws

‘Koppel digitale data van percelen’

“Een gezonde bodem is het fundament voor een gezond gewas. Om de gezondheid van die bodem te kunnen beoordelen is het nodig dat we alle beschikbare digitale data gaan koppelen en dat de gegevens die hieruit voortkomen op een inzichtelijke manier te raadplegen zijn.” Dat stelt onderzoeker Thomas Been van PRI.

Been opende met zijn visie de najaarsbijeenkomst van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging op 8 december in Wageningen. “We moeten gegevens rond aaltjes, vruchtwisseling, bemesting en grondeigenschappen van percelen verzamelen en digitaal opslaan. Deels gebeurt dat al, bijvoorbeeld door laboratoria als het om aaltjes gaat, maar het moet veel completer worden. Daarbij is het wel nodig dat we de uitwisseling van informatie tussen partijen regelen en dat we een kennissysteem ontwikkelen die al die informatie kan visualiseert, zodat je bij wijze van spreken in een oogopslag kunt zien hoe het perceel ervoor staat.”

Overzicht zien te houden
De praktijk schreeuwt volgens Been om deze informatie, vanwege ontwikkelingen als schaalvergroting en de toename van ‘zwervende teelten’. “Dat maakt het moeilijk om het overzicht te behouden met alle risico’s van dien. Bovendien voelt noch de pachter, noch de verpachter zich verantwoordelijk om de bodemkwaliteit in de gaten te houden. Met als gevolg dat niemand meer aaltjesmonsters laat steken, dat de bemestingstoestand onbekend is en er fouten in de vruchtwisseling worden gemaakt. Dat alles leidt tot kwaliteitsverlies van percelen.”

In de praktijk zijn er inmiddels enkele aanzetten om tot dergelijke systemen te komen.

Bron: Groenten&Fruit - Auteur: Stan Verstegen

Of registreer je om te kunnen reageren.