Vollegrond

Nieuws laatste update:21 dec 2010

In drie jaar 10% meer ganzen in Zuid-Holland

Uit tellingen in Zuid-Holland blijkt dat de groei van het aantal grauwe ganzen en Nijlganzen afneemt, maar dat de Canadese gans bezig is aan een opmars.

Sinds 2007 organiseert CLM in opdracht van de Provincie Zuid-Holland een telling van het aantal broedende ganzen in Zuid-Holland. Na vier jaar tellen blijkt dat de groei van het aantal grauwe ganzen en Nijlganzen afneemt. Ook landelijk blijkt de groeisnelheid van verschillende ganzenpopulaties af te nemen. De Canadese gans is echter bezig aan een opmars in Zuid-Holland.

Groei Canadese ganzen zet door
In 2010 werden ruim 125.000 overzomerende ganzen geteld. Dat is een stijging van ongeveer 10% ten opzichte van de eerste teeling in 2007.
Vanaf dat startjaar is het aantal grauwe ganzen met 7% toegenomen. In 2008 nam het aantal Nijlganzen toe, maar het aantal lijkt nu licht af te nemen. Er zijn er nu 13% meer dan in 2007. Opvallend is de gestage jaarlijkse groei van de Canadese ganzen in Zuid-Holland. Ten opzichte van 2007 zijn in 2010 60% meer Canadese ganzen geteld, waarmee het totaal op 19.500 uitkomt. Brandganzen vormen met 66.000 stuks veruit de grootste populatie.

Faunabeheerplan
Om schade in de landbouw  door overzomerende ganzen te beperken is het ‘Faunabeheerplan zomerganzen Zuid-Holland’ opgesteld door de Faunabeheereenheid. Dit is op 23 november goedgekeurd door de Provincie Zuid-Holland. Volgens CLM laat de afnemende groeisnelheid in het ganzenbestand in dat het faunabeleid voor ganzen in Zuid-Holland de eerste vruchten afwerpt. Maar extra inspanningen zijn nodig, zeker voor de Canadese gans.

Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.