Vollegrond

Nieuws

EL&I wil geïntegreerde aanpak onderzoek

Bij monde van beleidsmedewerker Hans Schollaart liet het ministerie van EL&I op de najaarsbijeenkomst van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging weten dat het onderzoek wat het ministerie betreft veel meer een geïntegreerde aanpak moet krijgen.

Het ministerie denkt aan twee hoofdlijnen voor het toekomstig onderzoek. De ene is gewasbescherming en milieu en de andere geïntegreerde/duurzame gewasbescherming waarbij het beheersen van ziekten en plagen voortkomt uit allerlei maatregelen, zoals een gezonde bodem en bemesten op maat ('duurzaam bodembeheer'), en de inzet van gewasbeschermingsmiddelen als laatste redmiddel wordt gezien.

Samenwerking belangrijk
Belangrijk bij de aanpak van het onderzoek is samenwerking tussen de verschillende disciplines, zoals bemesting en gewasbescherming, maar ook samenwerking tussen bijvoorbeeld PPO, PRI en PT.
Verder wil het ministerie de betrokkenheid van de periferie rond de telers, zoals toeleveringsbedrijven, vergroten. Dit gebeurde al eerder succesvol bij het project Telen met toekomst.

Onzekere situatie rond gewasbeschermingsmiddelen
Schollaart beschreef nog de onzekere situatie die er in 2011 ontstaat rond gewasbeschermingsmiddelen. Het convenant duurzame gewasbescherming eindigt 31 december 2010. Daarvoor in de plaats komen in 2011 een nieuwe EU verordening voor het in de handel brengen van gewasbeschermingsmiddelen en een EU richtlijn voor het gebruik ervan. In 2012 moet er dan een Nationaal Actieplan zijn met nieuwe doelen en beleidsinstrumenten. Op dit moment heerst er rond wat de nieuwe EU verordening en EU richtlijn gaan betekenen vooral veel onduidelijkheid.

Bron: Groenten&Fruit - Auteur: Stan Verstegen

Of registreer je om te kunnen reageren.