Vollegrond

Nieuws

‘Chemische aanpak aaltjes noodzaak’

Telers moeten er bij hun standsorganisaties op aandringen dat ze zich met nadrukkelijk inspannen om de huidige mogelijkheden voor chemische grondontsmetting in de benen te houden. Een verdere indamming van de aanpak met midddlen zet de deur wagen wijd open voor toenemende problemen met aaltjes.

“Heb je eenmaal aaltjes in je grond, dan kom je daar vaak nooit meer van af. Je kunt wel proberen om het probleem te beheersen.” Daarmee zetten DLV-er Luc Remijn en Jeroen Willemse vorige week in Fijnaart de toon op de voorlichtingsavond over ‘bodemaaltjes en hoe die aan te pakken’. Om vervolgens korte metten te maken met de mythe dat aaltjes vooral een zandgrondprobleem vormen. Niets is minder waar, aaltjes zijn op kleigrond een uitdijend probleem.
De soorten die de telers in het zuidwestelijke kleigebied met name parten spelen zijn maïswortelknobbelaaltjes (Medlodoigyne Chitwoodi), Vrijlevende aaltjes (met name Trichodorus Primitivus)) en stengelaaltjes (Dithylenchus Dipsaci).

Adequate bestrijding lastig
De bestrijding is op papier nog wel aardig in te vullen met het vermijden van teelten (en rassen) die de aaltjespopulatie doen toenemen, en/of gevoelig zijn voor aaltjesschade, en met populatieonderdrukkende groenbemesters. In werkelijkheid is bestrijden ronduit lastig, doordat aaltjesbestrijdende gewassen niet passen, of door het ontbreken van rassen die voor de betreffende grondsoort geschikt zijn, of de ruimte ontbreekt. Groenbemesters zijn vaak geen oplossing: grasachtigen bijvoorbeeld vermeerderen stengelaaltjes nauwelijks, maar voor werken sterk populatiebevorderend voor Thrichodorusaaltjes. Voor rammenas bijvoorbeeld kunnen zich soortgelijke beperkingen aandienen. Maatregelen als biologische grondonstmetting en biofumigatie zijn te duur, en hun effectiviteit is niet zeker. Grondontsmetting met granulaten als Mocap, Nemathorin (akkerbouw) en Vydate (akkerbouw en vollegrond) is niet altijd even effectief omdat de werking van deze middelen beperkt blijft tot tijdelijke verlamming van de aaltjes, waardoor ze vaak te kort effect sorteren om een gewas zonder schade weg te laten groeien.

Natte ontsmetting
Blijft over de natte grondontsmetting met metam-natrium, met 50  tot 80 procent werkzaamheid nog het effectiefst en eenmaal per vijf jaar toegestaan in een aantal teelten. Er is echter sprake van dat dit middel op termijn gaat verdwijnen (genoemd wordt 2015). “Dat zou echt een ramp zijn: juist chemische middelen worden steeds belangrijker.”  De bijeenkomst in Fijnaart maakt onderdeel uit van een reeks over aaltjes. Ook nog in Sluiskil op 21 december, en in Mijnsherenland op 22 december.

Meer info over aaltjes is te vinden op: www.kennisakker.nl, www.aaltjessschema.nl, www.aaltjeswijzer.nl


Bron: Groenten & Fruit  - auteur Joost Stallen

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.