Vollegrond

Nieuws

‘Kool op kool soms minst slechte keus’

‘Kunt u nog steeds verantwoord kool telen waar u dat tot op heden van plan bent?’ De vraag wordt opgeworpen in een recente nieuwsbrief van DLV Plant. Dat is niet voor niets, want geen gewasgroep is zo gevoelig voor bodemproblemen als brassica’s.

‘Veel percelen hebben deze herfst flink te lijden gehad onder de uitgevoerde oogstwerkzaamheden’, aldus DLV Plant. ‘Hoewel de teelt van kool op kool in de meeste gebieden niet de voorkeur verdient, kan dit soms een beter alternatief zijn dan bijvoorbeeld verreden aardappelland. Indien u zonder noemenswaardig structuurbederf zelf de kool heeft geoogst, weet u wat u hebt. Een nadeel van de teelt van kool op kool vormt het grotere risico op slakken en de hogere druk van bietencysteaaltjes, insecten en schimmels’.

Effect vorst beperkt
Verder waarschuwt het adviesbureau voor al te veel optimisme over het positieve effect van vorst op de bodemstructuur. ‘Duidelijk mag zijn dat alleen bewerkt kan worden als de percelen vrij zijn van (plassen) water! Water en modder onderploegen is altijd funest. Het idee dat de winter knoeiwerk wel kan oplossen is een fabeltje. Bij een koude winter zoals 2009/10 ging de vorst ook niet dieper dan 14 centimeter. Ondergeploegde modder zit meestal dieper en zal komend jaar als een zeer storende laag aanwezig zijn. Zorg in ieder geval dat het bovengrondse water afgevoerd wordt door middel van greppels. Daarna is er géén betere oplossing dan wachten totdat de grond voldoende uitgezakt of opgedroogd is voor een verantwoorde bewerking.’

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Joost Stallen 

Of registreer je om te kunnen reageren.