Vollegrond

Nieuws

Van der Velden wint prijsvraag ‘duurzame prei’

Op de Landelijke Preidag op 15 oktober konden de bezoekers deelnemen aan een prijsvraag over goede, effectieve gewasbeschermingsmethoden in de preiteelt. Jos van der Velden uit Liessel won de prijs van een schaatsclinic met Henk Angenent, op de ijsbaan Flevonice.

Praktische en toepasbare gewasbeschermingsmethoden (Good Practices) voor de preiteelt zijn: Een perceel dat goed ontwaterd is en beschikt over een organisch stofgehalte, pH en mineralengehalte op streefwaarden. Het programma Gewis geeft op basis van de weersverwachtingen aan welk moment van de dag ideaal is voor het uitvoeren van een bespuiting en welk middel daarvoor het meest geschikt is.

Tripsvoorspeller
Trips is een belangrijke plaag in prei. De tripsvoorspeller is een waarschuwingssysteem dat preitelers helpt om bespuitingen uit te voeren op momenten dat deze het meest effectief zijn. Een beslissing voor een bespuiting wordt baseert op eigen ervaring van de preiteler en objectieve gegevens betreffende weer, gewas en werkingsduur van middelen.

Aangepaste spuittechniek
Met een aangepaste spuittechniek kan voorkomen worden dat naburige percelen of sloten enig middel ontvangen. De luchtondersteuning geeft naast meer spuitbare uren en een betere indringing ook een lagere milieubelasting naar de omgeving.

Middelenkeuze
Bij de middelenkeuze is naast effectiviteit en kosten, de milieubelasting een belangrijk aspect om in de keuze mee te nemen. Informatie over de milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen staat in de milieu-effectkaarten van prei op www.telenmettoekomst.nl en op de website www.milieumeetlat.nl.

Groenbemesters
Op intensieve preibedrijven kan inpassing van een groenbemester in het teeltplan zorgen voor een vermindering van schadelijke organismen in de bodem en het voorkomen van uitspoelen van nutriënten. Hierbij kan een aaltjesschema gehanteerd worden, www.aaltjesschema.nl.

Meer informatie op www.duurzaamtelenbegintbijjou.nl.

Bron: Groenten&Fruit - Auteur: Stan Verstegen

Of registreer je om te kunnen reageren.