Vollegrond

Nieuws

PT is positief over vijf onderzoeken vollegrond

Tijdens de laatst gehouden vergadering van de sectorcommissie van het PT heeft het PAC vollegrondsgroenten vijf onderzoeksvoorstellen goedgekeurd. Hiermee is een bedrag aan PT bijdragen van 143.529 euro gemoeid.

Van november 2010 tot juli 2011 zullen er in het witlof opnieuw praktijkproeven komen om beschikbare (nieuwe) rassen met elkaar te vergelijken. Het is de vijfde editie van deze jaarlijkse rassenvergelijking, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met Chiconsult. Ook het effect van een kaliumgift op de wortelteelt en op de lofproductie krijgt de aandacht.

Plantbalans aardbeiplanten
WUR-Food & Biobased Research gaat een voorstudie doen om meer inzicht te krijgen in de plantbalans bij aardbeiplanten. Het doel is het verhogen van het kennisniveau van bloei-inductie en de omschakeling van vegetatieve groei naar bloemaanleg. Het onderzoek moet een opstap bieden naar vervolgtrajecten die eerder inzicht geven in bloemaanleg dan bloeitoponderzoek en die mogelijkheden bieden voor sturing ter verbetering van de trosvorming.

Uniformere aardbeiplanten
Wageningen UR Glastuinbouw gaat een literatuurstudie doen om meer inzicht te krijgen in factoren die van invloed zijn op de verschillen in plantgewicht en aantal bladeren van de uitlopers van aardbeiplanten en hoe deze verschillen te beïnvloeden zijn. Dit alles om de uniformiteit van plantmateriaal te kunnen verbeteren. De studie richt zich op de invloed van assimilaten en hormonen.

Afzet witlof en spruitkool
LTO Groeiservice moet voor spruitkool en witlof proberen te achterhalen welke invloed de verschillende schakels in de afzetketen hebben op de kwaliteit van het product. Daarnaast is er de opdracht om verbeterpunten te vinden om de kwaliteit in het schap te verhogen.

Bloemkool op water
Proeftuin Zwaagdijk heeft haar onderzoek naar alternatieve en innovatieve teeltsystemen op water met de teelt van bloemkool uitgebreid. Het onderzoek loopt vanaf oktober tot en met februari 2011.

Bron: Productschap Tuinbouw - Auteur: Stan Verstegen

Of registreer je om te kunnen reageren.