Vollegrond

Nieuws laatste update:18 okt 2010

Nu subsidie voor plaatsspecifiek bemesten

Het ministerie van lnv heeft op de valreep nog subsidie beschikbaar gesteld voor investeringen in nieuwe milieuvriendelijke machines of installaties die de waterkwaliteit verbeteren of energie besparen en over te schakelen naar hernieuwbare energie voor eigen energiegebruik. De regeling staat open vanaf 18 oktober t/m 15 november.

De subsidieregeling is onder andere van toepassing op machines voor de plaatsspecifieke dosering  van meststoffen in openluchtteelten. Voor deze werktuigen geldt dat maximaal 40% van de kosten onder de subsidie vallen. Het minimum subsidiebedrag is 5.000 euro. Dat betekent dat de bruto investering tenminste 12.500 euro moet zijn. De overige categorién waarvoor de regeling is opengesteld:
-de bewerking van dierlijke mest
-de vergroting van de mestopslagcapaciteit met 1 tot 3 maanden
-de vergroting van de mestopslagcapaciteit met 3 maanden of meer het produceren van hernieuwbare energie voor het  bedrijf
-een voorziening voor de opslag van perssap en percolatiewater of het scheiden van schoon en vervuild hemelwater (alleen voor bedrijven in Noord-Brabant). In totaal is 9,6 miljoen euro beschikbaar.

Het ministerie van LNV heeft op de valreep nog subsidie beschikbaar gesteld voor investeringen in nieuwe milieuvriendelijke machines of installaties die de waterkwaliteit verbeteren of energie besparen en over te schakelen naar hernieuwbare energie voor eigen energiegebruik. De regeling staat open vanaf 18 oktober tot en met 15 november.

Demobijeenkomsten
Het Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van Rijenbemesting (NCOR) in Wageningen -gespecialiseerd in de levering van van rijenbemesters op basis van slangenpompen - organiseert naar aanleiding van het beschikbaar komen van de subsidie een aantal demonstratiemiddagen. Telers kunnen zien om om welke machines het gaat, hoe ze werken en hoeveel ze kosten, aldus Herre Bartlema van NCOR. Daarnaast presenteren zich bedrijven die plaatspecifieke bodemvruchtbaarheidsgegevens in kaart kunnen brengen, laat Bartlema weten.
Westmaas: 21 oktober PPO, Groeneweg 3 van 13.00- 16.00 uur.
Dronten: 29 oktober, PTC+, Wisentweg 13c van 13.00- 16.00 uur. Hier wordt ook gedemonstreerd met andere machines voor precisielandbouw, als machines voor plaatsspecifiek spuiten.
Creil: 4 en 5 november, Ten Brinke B.V., Floraweg 1 van 11.00- 16.00 uur.
Colijnsplaat: 9 november, Rusthoeve, Noordlangeweg 42 van 13.00-16.00 uur.

Meer informatie over de regeling is te vinden op het LNV-loket onder het kopje ‘Investeringen in milieuvriendelijke maatregelen’.

Bron: Groenten & Fruit –auteur: Joost Stallen

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.