Vollegrond

Nieuws

Landbouwvoertuigen in verkeer moet veiliger

De verkeersveiligheid in Nederland is de laatste twintig jaar sterk verbeterd, maar volgens een ANP-bericht geldt dit helaas niet voor (land)bouwvoertuigen.

Door landbouwtrekkers, tractoren en zelfrijdend werkmaterieel zoals  graafmachines vallen jaarlijks gemiddeld 16 doden en 100 gewonden bij verkeersongevallen. Slachtoffers vallen uitsluitend onder derden, niet onder bestuurders van de voertuigen zelf.
Voor de Onderzoeksraad voor Veiligheidwaren deze feiten aanleiding om onderzoek te doen naar verkeersongevallen met (land)bouwvoertuigen op de openbare weg, of er sprake is van structurele veiligheidstekorten.

Onveilige voertuigen
Ongevallen blijken met name veroorzaakt te worden doordat het (land)bouwvoertuig zelf onveilig is, onder andere doordat het zicht van de bestuurder wordt geblokkeerd, het voertuig in het donker slecht herkenbaar is en de voertuigen erg breed mogen zijn.
Bestuurders van de (land)bouwvoertuigen houden ook onvoldoende rekening met risico's voor andere verkeersdeelnemers. Dit wordt nog versterkt doordat zij soms met het voertuig op de openbare weg rijden wanneer dit voor het  werk niet nodig is.

Buitenland kent strengere regels
De Raad vindt het opvallend dat juist in Nederland, waar het verkeer erg druk is en (land)bouwvoertuigen onderweg  veel andere weggebruikers tegenkomen, zo weinig regels gelden voor (land)bouwvoertuigen. Zo wordt niet gecontroleerd of het aan de veiligheidseisen voldoet voordat het wordt toegelaten tot de openbare weg. Ook hoeft de bestuurder geen rijbewijs te hebben. In omringende landen zijn kenteken en trekkerrijbewijs verplicht, en zijn toegestane afmetingen en gewicht van het voertuig minder ruim dan in Nederland.

Verplicht trekkerrijbewijs
Tot op heden hebben politieke debatten nog niet geleid tot afdoende maatregelen om de veiligheid te verbeteren. De Raad vindt dat daar verandering in moet komen, en beveelt de minister van Infrastructuur en Ruimte aan om voor (land)bouwvoertuigen dezelfde voertuigregelgeving te laten gelden als voor andere motorvoertuigen, zoals goedkeuring, toelating en registratie inclusief een kenteken, en een verplichte periodieke keuring.
Ook wordt aanbevolen dat bestuurders van (land)bouwvoertuigen een rijopleiding volgen waarvoor exameneisen worden geformuleerd, en dat een verplicht trekkerrijbewijs wordt ingevoerd voor alle bestuurders van (land)bouwvoertuigen, dus ook voor bestuurders van achttien jaar en ouder die reeds in het bezit zijn van een B-rijbewijs.

Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.