Vollegrond

Nieuws

Doppen veldspuit wijken vaak af

CLM en DLV Plant voerden een doppentest bij veldspuiten van loonwerkers uit, waarbij 14% van de spuitdoppen niet optimaal bleek te werken.

Acht loonwerkers, die deelnemen aan het project ‘Schoon Water’, hebben hun veldspuit door laten meten: 14 procent van de spuitdoppen werkte niet optimaal. Op een spuit van 26 meter, met 53 doppen, zijn dan zeven à acht doppen niet in orde. Een tussentijdse doppentest, buiten de verplichte driejaarlijkse keuring, is dus zeker effectief om veldspuiten zonder hoge kosten weer in orde te brengen voor het nieuwe seizoen. Na schoonmaken of vervangen was de bespuiting weer effectief, dus met minder milieubelasting voor het grondwater.

Kritische grens
Voor het doormeten van de spuitdoppen werd gebruik gemaakt van een doppentester van AAMS. Deze meet elektronisch het debiet (liter/minuut) per dop. Als de afgifte van een dop 5% onder de gemiddelde afgifte van alle doppen komt, is deze ‘afgekeurd’. Doppen die onder deze kritische grens scoren,
hebben een te lage afgifte (verstopte dop). De middeldosering onder deze dop is dan lager.
Vooral bij toepassing van lage dosering in de onkruidbestrijding, kan de effectiviteit van de
bespuiting hierdoor slechter zijn.
Bij een hogere afgifte (versleten dop) kan de dosering te hoog worden. Dit kan bij onkruidbestrijding leiden tot schade aan het gewas, zeker als meerdere doppen naast elkaar versleten zijn.

Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.