Vollegrond

Nieuws laatste update:20 jan 2010

Vollegrondsgroente.net biedt informatie op maat

De activiteiten van LTO-Groeiservice voor de vollegrondsgroentesector vallen in het vervolg onder de paraplu van LTO Vollegrondsgroente.net. De nieuwe aanpak moet ertoe leiden dat de sector in het vervolg intensiever, en beter ‘op maat’ wordt benaderd.

‘Het Dienstennetwerk voor vollegrondsgroente- en aardbeientelers’ zoals de nieuwe dienst officieel heet, blijft buiten beeld onderdeel van LTO Groeiservice.

Verschil in focus
Hoofdreden voor de koerswijziging is het verschil in focus tussen de glas- en vollegrondsgroentesector, aldus vollegrondsspecialist Nico Bakker. Bij glas ligt die vaak bij energiegerelateerde onderwerpen, terwijl vollegrondstelers meer bezig zijn met zaken als ruimtelijke ordening, huisvesting, logistiek en bedrijfseconomische organisatie en problemen als wildschade. Verder is het de bedoeling de klanten van LTO Vollegrondsgroente.net individueler te benaderen dan tot nu toe, aansluitend op het verschuivend belang van groepsbijeenkomsten als platform voor kennisuitwisseling. “Bedrijven worden steeds geslotener, en hun aantal neemt af, daar gaan we onze dienstverlening ook op aanpassen.” Het LTO vollegrondsgroente.net is dienstbaar aan zowel telers als aan de LTO organisaties. "Noodzakelijk want veel onderwerpen bij ondernemers raken belangenbehartigings thema's, optrekken met belangenbehartiging om de sector te ondersteunen is randvoorwaarde voor succes."

Specifieke informatie
Nieuw is de instelling van de ‘navigator’, een dienst die onder andere gezien gezien moet worden als startpunt naar specifieke informatie die toepasbaar is op het eigen bedrijf, en als kennisbron voor allerhande bedrijfsgerelateerde problemen. Dat kan alle kanten uitgaan, van gewasspecifieke vragen tot arbeidskwesties, en bedrijfseconomische problemen. LTO Vollegrondsgroente.net bestaat uit Nico Bakker, Ronnie de Hoon, Chris Poelen, Johan Bus, Ulko Stoll en Wendy Schalke.

Bron: gfactueel.nl – Auteur: Joost Stallen

Of registreer je om te kunnen reageren.