Vollegrond

Nieuws

Koude legt jacht in Limburg stil

De Provincie Limburg heeft vanwege de winterse weersomstandigheden besloten om met ingang van donderdag 7 januari tot en met 31 januari de jacht te sluiten op houtduif, fazant, wilde eend en konijn.

Ook worden de geldigheid van de ontheffingen van Flora- en Faunawet voor het doden van grauwe ganzen en kolganzen opgeschort. Mochten de weersomstandigheden beter worden, dan kan de provincie het besluit weer herzien. Uitzondering op het jachtverbod is de jacht op konijnen en houtduiven bij schadegevoelige gewassen.

Weinig voedsel
De provincie komt tot het besluit omdat er sprake is van een periode met strenge vorst, een volledige sneeuwbedekking en vanwege ijsontwikkeling een zeer beperkte oppervlakte van open water. De weersverwachting op de langere termijn geeft ook aan dat er grote kans bestaat dat de winterse omstandigheden nog tot en met volgende week duren. De beschikbaarheid van voedsel en schuilmogelijkheden voor dieren is hierdoor zodanig beperkt dat er voldoende aanleiding is om over te gaan tot sluiting van de jacht.

LLTB niet mee eens
Voor het nemen van het besluit zijn belanghebbende organisaties geraadpleegd. Dit zijn de LLTB, de jachtorganisaties, de Faunabeheereenheid Limburg, het Faunafonds, Vogelbescherming en Faunabescherming. De jachtorganisaties kunnen zich vinden in het sluiten van de jacht, maar adviseren ontheffingen voor overwinterende ganzen niet op te schorten. De LLTB is over de gehele lijn nog geen voorstander van jachtsluiting.

Lees hier meer over het jachtverbod.

Bron: gfactueel.nl – Auteur: Ellis Langen

Ellis Langen

Of registreer je om te kunnen reageren.