Vollegrond

Nieuws

Verburg: geen tijdelijk jachtverbod tijdens kou

Minister Gerda Verburg heeft de Kamer net voor de Kerst laten weten dat zij niet ja kan zeggen op een tijdelijk landelijk jachtverbod op dieren. Dat verbod is aangevraagd door de Partij van de Dieren in verband met de koude.

Volgens de minister valt dit niet onder haar ministeriele verantwoordelijkheden. ‘Dit is een taak voor de Gedeputeerde Staten per provincie’, zo stelt Verburg in een brief. Gedeputeerde Staten van provincies kunnen wel op basis van artikel 46, lid 5 van de Flora- en Faunawet de jacht tijdelijk sluiten. De provincie Zeeland heeft de jacht op dit moment gesloten voor de wildsoorten en voor de kolgans, grauwe gans en smient.

Dieren geven schuwheid op
De Partij van de Dieren (PvdD) had om een tijdelijk jachtverbod gevraagd vanwege de koude. Immers door de koude kunnen dieren onvoldoende voedsel vinden in de vrije natuur en hierdoor zouden dieren hun natuurlijke schuwheid opgeven, aldus Thieme van de PvdD. Verburg antwoordde daarop dat een bepaalde mate van lijden hoort bij de natuur, ook bij omstandigheden met sneeuw en koude. ‘Overigens kunnen de meeste dieren een korte periode van koude goed doorstaan, omdat zij genoeg reserves hebben opgebouwd’, aldus Verburg in de brief aan de Kamer.

Verbod bij sneeuw
Wel geeft de minister aan dat het in het algemeen verboden is te jagen indien de grond met sneeuw bedekt is, indien wild zich bevindt in of nabij wakken in het ijs of indien dieren zijn uitgeput als gevolg van weersomstandigheden. ‘In geval van jacht op de wildsoorten is het verboden om voor de voet te jagen op konijn, haas of fazant. Het verbod geldt niet in geval van beheer en schadebestrijding.’


Bron: gfactueel Auteur: Ellis Langen

Ellis Langen

Of registreer je om te kunnen reageren.