Vollegrond

Nieuws

Puzzelen met alternatieven spruitenras Cyrus

Het ontbreken van het spruitenras Cyrus volgend jaar is nog niet zo makkelijk op te vangen, aldus DLV-deskundige Adrie Mooijaart, al zijn er wel alternatieve rassen aan te wijzen. Lastig is wel dat de ervaring met deze alternatieven niet altijd even ruim is, en dat (nog) niet altijd bekend is hoeveel zaad van verschillende rassen beschikbaar zal zijn.

Voor begin november wijst Mooijaart op Octia (Agrisemen, planten eerste week mei) en Bejo 2768. Gustus zou volgens de spruitkoolplanning van Syngenta ook nog kunnen. Volgens Mooijaart kan het evenwel lastig kan zijn de oogst nog tot zo ver op te rekken.

Kanttekening

Bejo 2768 zou begin en half november goed kunnen. “De vraag is nog wel even hoe veel zaad er zal zijn, oppert de DLV-deskundige. Een zekerder alternatief voor half november zou wat betreft beschikbaarheid Bright kunnen zijn, een ras van Nickerson Zwaan dat al enkele jaren op de markt is. “Die komt steeds weer wel goed uit de verf.” Als derde mogelijkheid voor deze periode noemt hij SBG 1403, met de kanttekening dat het oogstmoment wellicht nog wat lastig te plannen is. Voor eind november komen Bright en SBG 1403 weer terug in het alternatievenlijstje, naast Steadia. “Een mooie spruit, hoewel een enkel geel blaadje bij ruim planten parten kan spelen. Met hogere plantdichtheden is dat al een heel stuk te voorkomen.”

Alle rassen

Het Syngentaras Rinus ontbreekt in de opsomming van Mooijaart, hoewel volgens Syngenta dit ras vanaf begin november oogstbaar is. De DLV adviseert Rinus wel voor vanaf begin december, evenals  Steadia, en Valencia, De nieuwkomers SGB 1403 en SGB 1395 zouden in deze periode ook kunnen. Volgens Syngenta is van beide zaad voor uitgebreidere proven beschikbaar. De planning vanaf half december zou ingevuld kunnen worden met Steadia (niet voor eind december) en met Rinus, Valencia, eventueel aangevuld met SGB 1395. Syngenta noemt voor de periode november/december naast de genoemde rassen ook nog Aurelius (eind november) en Titus (december). Bejo: Dimitri (tot half november), Valencia (idem) en Dominator (tot begin december).


Bron: gfactueel - Auteur: Joost Stallen


Of registreer je om te kunnen reageren.