Vollegrond

Nieuws

Onderzoek differentiatie in mestbeleid

Minister Gerda Verburg van LNV laat onderzoek doen naar de mogelijkheden voor meer differentiatie in de mestwetgeving. Het onderzoek wordt verricht door Alterra in samenwerking met de Universiteit Utrecht.

De onderzoekers moeten achterhalen of de Europese regelgeving mogelijkheden biedt om Nederland in verschillende kwetsbare zones op te delen of om delen van Nederland uit te zonderen als kwetsbaar gebied.

Vereisten gedekt door andere beheersplannen
De onderzoekers is tevens gevraagd om na te gaan in hoeverre vereisten vanuit de Nitraatrichtlijn geheel of gedeeltelijk kunnen worden gedekt door middel van de stroomgebiedsbeheersplannen die in het kader van de Kaderrichtlijn Water worden opgesteld.

De studie zal naar verwachting halverwege 2010 worden afgerond. Het betekent dat de resultaten meegenomen kunnen worden in de voorbereiding van het Vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn dat na 2013 van kracht zal worden, aldus minister Verburg.

Bron: De Boomkwekerij

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.