Vollegrond

Nieuws

Haal het maximale uit gebruiksnormen

Handvatten om binnen de gebruiksnormen het maximale eruit te halen, dat is het doel van de cursus ‘Gebruiksnormen, hoe red ik dat op mijn bedrijf?’.

De gebruiksnormen worden steeds verder aangescherpt, waardoor producties, kwaliteit en instandhouding van de bodemvruchtbaarheid in het geding kunnen komen.

Knelpunten oplossen
De kern van de cursus ‘Gebruiksnormen, hoe red ik dat op mijn bedrijf?’ is het opstellen van een goed bemestingsplan op basis van bemestingsadviezen. Dat wordt vergeleken met de gebruiksnormen en er wordt gekeken naar de mogelijkheden om met name de benutting van stikstof te verbeteren en om de genoemde knelpunten op bedrijfsniveau zo
goed mogelijk op te lossen.

Cursus per sector
De cursus is bedoeld voor onder andere akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers op zand- en lössgrond, waarbij de cursusleiders specifiek ingaan op de knelpunten die de deelnemers op hun eigen bedrijf ervaren. De cursus wordt regionaal en per sector gegeven en bestaat uit twee dagdelen. De kosten bedragen 60 euro. Nuntriënten Management Instituut, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving en Livestock Research organiseren de cursus.

Opgave kan via de website nmi-agro.nl. Meer info bij Tonnis van Dijk (06-29037099).

Bron: gfactueel.nl - auteur: Stan Verstegen

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.