Vollegrond

Nieuws laatste update:30 okt 2009

Onderzoek biologische grondontsmetting gestart

PPO-AGV en WUR Glastuinbouw zijn gestart met 3-jarig onderzoek naar het werkingsmechanisme van Biologische Grondontsmetting (BGO).

Aanleiding van het onderzoek is het verschil in resultaat van BGO bij toepassing in de open lucht versus toepassing in de kas. Biologische grondontsmetting (BGO) berust op de vertering van grote hoeveelheden vers organisch materiaal onder zuurstofloze omstandigheden. Voor dit fermentatieproces wordt vaak gras gebruikt dat in de zomer in de grond wordt ingewerkt.

Resultaten op zandgrond goed
Aspergetelers en aardbeivermeerderaars passen BGO toe om schimmels als Fusarium en Verticillium en in de aardbeiteelt ook tegen de schadelijke aaltjes Pratylenchus penetrans. De resultaten op zandgrond zijn meestal goed.

Glasbedrijven
Eind 2008 is op twee glasbedrijven met Verticillium-problemen, in het najaar BGO toegepast. De resultaten vielen op het bedrijf met de laagste grondtemperatuur tijdens BGO zwaar tegen.
PPO-AGV en Wageningen UR Glastuinbouw zijn laboratoriumproeven gestart om vast te stellen welke en hoeveel gassen en vetzuren worden gevormd onder verschillende bodemcondities, en wat ze doen tegen schimmels en aaltjes.

Meer over dit onderwerp in de weekeditie van Groenten & Fruit, week 45.

Bron: DeGroentenenFruit.nl – Auteur: Joost Stallen


Of registreer je om te kunnen reageren.