Vollegrond

Achtergrond

Alvast tekenen voor volgend aspergeseizoen

Een goede start, aanhoudend goede prijzen en niet de onverwachte ‘coronaperikelen’ van het vorige seizoen. Het enige dat dit jaar moeizaam ging, waren ‘de kilo’s’. Menig teler zou alvast tekenen als volgend seizoen opnieuw zo verloopt.

Bij het vergelijken van het prijsverloop in het huidige aspergeseizoen met het verloop in de afgelopen twee seizoenen blijkt dat alleen in 2020 gedurende zo’n tien dagen de prijsvorming beter was dan in het lopende seizoen. Dat was vorig jaar gedurende zo’n tien dagen in de aanloop naar Pasen. Dit jaar viel Pasen een week eerder, maar het prijsopdrijvend effect was hetzelfde, wel op een hoger niveau. Verder waren tot circa 20 mei de prijzen dit jaar aanmerkelijk beter dan de vorige twee seizoenen, pas vanaf die datum liggen de prijzen min of meer op hetzelfde niveau. In 2020 piekte de prijs daarna nog een keer tot € 8,70 per kilo. Dat lijkt er dit jaar niet meer in te zitten.

Prijsverloop 2021

Het prijsverloop van dit seizoen kan geschetst worden aan de hand van de prijsvorming voor de sortering AA X-Wit. Op 24 februari startte bij ZON fruit & vegetables het glasseizoen met een prijs voor de eerste vijf kistjes van bijna € 20 per kilo. Daarna zakt de prijs geleidelijk tot € 11,80 op 10 maart. In de weken daarna is tot net voor Pasen sprake van een stijgende trend met een piek van ruim € 20 op 1 april, de vrijdag voor Pasen. In de maand april is de trend weliswaar dalend, maar op 30 april zit de prijs nog altijd op € 5,40. Na een opleving in de week daarna tot € 11,35 op 7 mei, door krapte aan asperges gekoppeld aan acties in die week en het moeten invullen van leveringsprogramma’s, ging het prijspeil weer geleidelijk omlaag. Rond 20 mei duikt de prijs voor het eerst onder de € 5. Na een paar dagen van prijsstabilisatie net onder die € 5 gaat begin juni de prijs langzaam verder omlaag.

Omzet en aanvoer ZON

Rick Mengers van ZON fruit & vegetables spreekt van een veilingomzet aan asperges die tot en met de eerste week van juni 18% hoger is dan vorig jaar. Die hogere omzet komt door de hogere middenprijs, want de aanvoer was tot dan toe 7% lager. Wat dit seizoen verder kenmerkt, is het ontbreken van flinke pieken in de aanvoer. Mengers is dan ook blij dat de huidige zomerse periode niet al in mei speelde. “Dan was het seizoen heel anders verlopen. Nu vallen de laatste drie weken in juni misschien wat tegen, maar verder is het seizoen prima verlopen. Ondanks de lagere producties zijn telers ook wel tevreden. Als je eind april bent begonnen, heb je toch een mooie meimaand gehad. Voor telers die nog later pas echt van start zijn gegaan, en zich met late rassen meer richten op het einde van het seizoen, ja voor die telers zal het seizoen wel tegenvallen.”

Sommige telers spreken bij de thuisverkoop van 20% meer omzet ten opzichte van 2020. - Foto: Koos van der Spek
Sommige telers spreken bij de thuisverkoop van 20% meer omzet ten opzichte van 2020. - Foto: Koos van der Spek

Verloop seizoen

Vanwege het koele voorjaar liep het glasseizoen en de oogst in verwarmde minitunnels tot voorbij Pasen. Pas toen waren daar de kilo’s bereikt. In de onverwarmde minitunnels liep de productie op dat moment nog steeds moeizaam. Ook daar werd langer geoogst om aan de kilo’s te komen, normaal stopt de oogst onder die minitunnels rond half mei, nu was dat vaak pas eind mei. Dat kon ook, omdat door de late start de kwaliteit en stengeldikte nog steeds op peil was. Eigenlijk is tot eind mei sprake van een vragende markt, omdat de producties in de buitenteelten maar niet op het normale niveau wilde komen en ook niet meer zullen komen.

Thuisverkoop

In de thuisverkoop hield de vorig jaar door de sluiting van de horeca ingezette opwaartse lijn stand. De mensen vonden toen de weg naar de directe verkoop bij telers en dat was dit jaar niet anders. Mede ook door de wat hogere prijsstelling, is de omzet in thuisverkoop ten opzichte van vorig jaar (opnieuw) gestegen. Sommige telers spreken van 20% meer omzet ten opzichte van 2020 en dat heeft dan betrekking op alleen de onverwarmde teeltwijze.

Of registreer je om te kunnen reageren.