Vollegrond

Achtergrond

Markt: Prijs witlof onnodig onder kostprijs

De dagprijs voor witlof is in Nederland zo’n 50 cent per kilo, op de Belgische veilingen en bij ZON is de prijs wat beter.

Januari en februari zijn uit productieoogpunt gezien niet de lastigste maanden, met rassen die het ook kwalitatief gezien goed doen. Maar dat neemt niet weg dat vrijwel iedereen in de sector had gerekend op hogere prijzen dan nu gerealiseerd worden. Bovendien is al eerder gesignaleerd dat de wortelvoorraden niets te ruim zijn, dat blijkt ook uit de vraag van producenten naar witlofwortels. En ook voor het witlof is geen sprake van overvloedigheid, want het is zeker niet zo dat de markt (internationaal) overvoerd wordt.

The Greenery veilde donderdagochtend 4 februari 1.400 bakken grof lof voor 35 cent per kilo, voor een omzet van € 2.450. “De vraag is of je dit nog moet willen”, reageert een producent geagiteerd. “Dit is product weggeven. Weliswaar is het volume klein, maar het bepaalt wel mede de marktstemming. Dat raakt de hele sector.”

Voldoende vraag naar witlof

Witlofadviseur Sjaak Gerardts (Chicogrow) kan de marktsituatie niet goed rijmen. Verschillende Duitse klanten hebben hem gevraagd te zoeken naar handelspartijen witlof. “Leg ik die vraag bij Nederlandse telers weg, dan hoor ik dat ze me niet kunnen helpen omdat ze geen product beschikbaar hebben. De vraag naar witlof is er, de huidige lage prijsvorming is absoluut onnodig.”

Winkelschap

Dirk vraag voor los lof 40 cent per krop, AH rekent voor vier kroppen in flowpack € 1,79. AH heeft ook los lof voor € 2,38 per kilo. Dat is een royale prijs in vergelijking met Jumbo (€ 1,98/kilo) en vooral Plus (€ 1,58 per kilo).

Prognose: afgaand op de vraag: prijsherstel

Of registreer je om te kunnen reageren.