Vollegrond

Achtergrond

Markt: Van pessimistisch naar voorzichtig optimistisch

Na twee dagen dooi worden er weer spruiten geoogst. Dat is waarschijnlijk te danken aan het sneeuwdek op de grond, en de directe omslag van vorst naar dooi, Hoe de stand van zaken op het veld echt is, wordt pas over een paar dagen duidelijk. De dagprijs zit op zo’n 80 cent per kilo.

In sommige teeltgebieden zijn ze klaar met plukken, in andere gebieden stond er begin deze week nog zo’n 10 procent van het areaal. In eerste instantie was het de vraag of die plantingen die vorst zouden overleven, mede doordat ze door veel neerslag volgezogen waren met water. Aan dat nadeel is niets veranderd. Insiders noemen zowat in koor dezelfde argumenten waarom de teelt toch door de vorst lijkt te komen, met de aantekening dat de omstandigheden qua temperatuur en hoeveelheden neerslag zowat overal gelijk waren.

Sneeuwdek op de grond

Als belangrijke overlevingsfactoren wordt gewezen op het sneeuwdek op de grond, waardoor de wortels relatief weinig vrieskou te verduren kregen. Eveneens ‘positief’ was de directe omschakeling van vorst naar dooi, zonder kwakkelperiode. Afwisselend vorst en dooi zou waarschijnlijk wel funest hebben uitgepakt, is de algemene opvatting.

Witverkleuring

Hier en daar zijn er door de sneeuw wat (delen van) plantingen gelegerd, verder wordt gewezen op witverkleuring. Dat betreft meestal buitenrijen, die volop zon te verduren kregen. Tot op zekere hoogte is die witverkleuring acceptabel. Maar het betekent wel extra nawerk aan de leesband en minder verkoopbaar volume. De genoemde dagprijs van zo’n 80 cent is daarom niets te veel.”

Prognose: oplopende prijzen, mits de productkwaliteit acceptabel blijft

Of registreer je om te kunnen reageren.