Vollegrond

Achtergrond

Markt: Witlofprijs ondermaats

De prijs voor witlof staat al sinds begin augustus onder druk, uitmondend op een niveau onder kostprijs. Mogelijk dat de afnemende productiecapaciteit van oude de wortels een eind maakt aan deze ontwikkeling.

In de afgelopen twee maanden liep de prijs voor witlof dan weer op, dan weer af, maar de tendens is duidelijk negatief. Dat lijkt frappant, gezien de beperkte wortelvoorraad waarvan het hele jaar al sprake is. “Dat tekort zou nu goed merkbaar zijn”, redeneert Bote van Lunen – verbonden aan adviesbureau Chicogrow – als elke teler continu op volle capaciteit zou draaien. Volgens hem is dat niet altijd het geval, en wordt de beschikbare wortelvoorraad verdeeld over het seizoen. Dat gaat dit jaar echter amper ten koste van de productie, omdat de kwaliteit van de wortels volgens Van Lunen ongekend goed is. “Uitzonderingen daargelaten geeft elke opzetbare wortel een goede krop, dus ook de wortelen die net aan de maat zijn. Deze wortelen kregen op het veld een droog voorjaar en een droge zomer te verwerken, dat heeft daar mede aan bijgedragen.”

‘Productiviteit vermindert’

Volgens Chicogrow-collega Sjaak Gerardts loopt de productie van die goede wortels inmiddels wel terug. “Ik zie een duidelijke omslag in de productie. Als onder invloed van de weersomstandigheden de vraag naar witlof goed blijft, verwacht ik zeker weer een prijsopleving.” Gerardts weet ook dat enkele telers binnen nu en twee weken overschakelen op nieuwe wortels. Dat betreft zowel telers in Nederland als in Duitsland, met wortels die vroeg gezaaid en vroeg geoogst konden worden. Dat zijn met name wortels van percelen in het Zuidwesten. Hier zijn de groeiomstandigheden in het algemeen aanzienlijk beter geweest dan in de Noordoostpolder.

Matige veldomstandigheden

In de Noordoostpolder is op veel percelen te vroeg begonnen met de wortel, aldus adviseur Van Lunen. Door de neerslag was de opkomst goed, maar liet de chemische onkruidbestrijding door deze omstandigheden ook soms zijn sporen na. Daarnaast speelde de structuur parten. “Vooral op rijsporen zie je vaak dat de wortelgroei is achtergebleven. Die planten zijn vaak lichter van kleur, door een gebrekkige nutriëntopname. Door die kleurverschillen lijkt het soms op een zebrapad. De wortels in die slechte rijen hebben ook vaak een beperkte lengte, tot op de diepte waarop de grond zaaiklaar is gelegd, dat is 13 à 14 centimeter. Daar vinden we vaak aantastingen van de schimmel Chalara elegans, of wortelvertakkingen. Vorige week hadden we een perceel met 50% vertakkingen. Dat wordt niet gerooid, en zo zijn er nog wel enkele percelen aan te wijzen.”

Wortels variëren

De eerste wortelmonsters wijzen eveneens op groeiverschillen. “We hebben gekeken naar wortels uit goede rijen en uit slechte rijen. Slechte rijen geven een lager gewicht, dat is logisch, maar ook de rijpheid is daar soms flink minder. Het probleem is dan wel dat je al die verschillende wortels tegelijk rooit. Voor die partijen is mijn advies om – als dat haalbaar is – zo tijdig mogelijk te rooien, en de wortels zo lang mogelijk in de koeling te houden.

Winkelschap

Retailketen Jan Linders vraagt voor een kilo lof € 2,98. Dat is aan de stevige kant, zeker omdat het een aanbiedingsprijs betreft. Het lof komt weer wel van een met naam en toenaam genoemde teler uit de Limburgse regio. Plus: € 1,96, Jumbo € 2,18, Hoogvliet: € 2,58, AH € 2,09 (voor 4 kroppen).

Prognose: prijsherstel.

Of registreer je om te kunnen reageren.