Vollegrond

Achtergrond

Markt: Spruitkoolprijs is veel te laag

Met prijzen in de vrije markt van 40 tot 45 cent voor A-sortering en van 44 tot 48 cent voor de B’s, worden de kosten lang niet goedgemaakt. Spruiten lijken de dupe van matige prijzen voor andere groenten.

Half september brachten B-spruiten rond 80/85 cent per kilo op, en de A’s 70/80 cent. Sindsdien is er elke week gemiddeld 5 cent af gegaan. Dat die septemberprijs zou zakken was te verwachten, maar dit is wel erg ‘royaal’, temeer omdat de producties nog steeds niet dusdanig groot zijn dat de markt het niet aan zou kunnen. Daar zit het probleem niet, en ook voor de komende weken – als de Abacus is geplukt – zijn geen hoge producties te verwachten. Dat is nog steeds het gevolg van het koude voorjaar. Aan problemen met de kwaliteit ligt het niet. Die is gemiddeld genomen goed, zij het met verschillen per regio.

De prijstendens is ook af te lezen in de grafiek met spruitkoolprijzen op enkele Nederlandse handelsplaatsen.

Stemming

Mogelijk speelt onrust in de markt parten, waardoor de stemming matig is. Met de kanttekening dat de verwijzing naar ‘stemming’ wat makkelijk is, omdat het niet concreet is. Denk aan enkele verschuivingen in teeltgebieden, en de matige prijsvorming van andere groenten die naast spruitkool in het schap liggen. Dat geeft inkopers kansen om de hand op de knip te houden.

In het winkelschap

De prijzen in het winkelschap variëren stevig: Jumbo is voor ‘grote’ spruiten het duurst met € 2,58 per kilo, AH volgt met € 1,98. Plus vraagt het minst: € 1,49 in een actie, eventueel gemengd met andere Nederlandse groenten. Voor ‘kleine’ spruiten is er geen verschil: € 2,98 per kilo

Prognose: weer oplopende prijzen

Of registreer je om te kunnen reageren.