Vollegrond

Achtergrond

Open dag peen biedt veel informatie

Rassenkeuze, dripirrigatie, bemesting, ziekten en plagen. Het komt allemaal voorbij op de proefvelden van Delphy in de Noordoostpolder. De open dag is op 7 oktober.

De stikstofproef op de proefvelden is zeer opmerkelijk, schetst onderzoeker Johan Wander van Delphy. “Het opbrengstverschil tussen 0 of 200 kilo stikstof lijkt wederom echt nihil in de peenteelt. Dat zal waarschijnlijk ook blijken uit deze opbrengstmeting. De bovengrondse gewasgroei vertoont in elk geval geen verschillen. En toch gebruikt het gros van de telers de geadviseerde 100 kilo per hectare.”

Het effect van de diverse giften is te zien op de Open dag B-peen die Delphy met vakblad v/d Grond op woensdag 7 oktober in de Noordoostpolder houdt. In groepjes van 10 worden bezoekers dan langs de objecten met ontwikkelingen in de peenteelt geleid.

Lees verder onder de foto‘s. Swipe voor meer foto‘s.


 • De wortelluis (langwerpige gele beestje) slaat flink toe dit jaar. Het grijze pluis is bescherming, hieraan herken je de plaag. - Foto's: Ruud Ploeg

  De wortelluis (langwerpige gele beestje) slaat flink toe dit jaar. Het grijze pluis is bescherming, hieraan herken je de plaag. - Foto's: Ruud Ploeg

 • De druppelirrigatieproef ligt achterop het perceel. Het resultaat is nog even afwachten, tot na de oogst.

  De druppelirrigatieproef ligt achterop het perceel. Het resultaat is nog even afwachten, tot na de oogst.

Druppelirrigatie

Vanaf de Wrakkenweg tussen Creil en Rutten lijkt het een gewoon praktijkperceel peen, maar dichterbij is aan de gele bordjes te zien dat hier demonstratie- en proefvelden liggen. De grond – 18% afslibbare zavelgrond – is beschikbaar gesteld door akkerbouwer Jan-Maarten Hendrikse. Bij het zaaien zijn achteraan een aantal rijen voorzien van druppelirrigatie. Ook voor de peenteelt is dit in principe een ideaal systeem, omdat je van begin tot eind het gewas op een rustige manier van de juiste hoeveelheid water kunt voorzien. Eventueel aangevuld met meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Het water wordt opgepompt vanuit het aangrenzende kanaal, de Ruttense Vaart. De pomp krijgt energie van zonnepanelen. Vorig jaar mislukte de proef met dripirrigatie, omdat de watertoevoer problematisch was.

Wortelluis

Ziekten en plagen zoals de wortelluis komen in de proeven uiteraard aan bod. De wortelluis is in grote getale aanwezig in deze wortelen. Dat heeft verschillende oorzaken. Een voorname is de rij populieren langs de Wrakkenweg. Hier verblijven de luizen in de winter. Zodra het mooi weer is vinden ze vliegend hun weg op een peenperceel in de buurt en duiken het gewas in. De beestjes zijn kampioen in vermenigvuldigen. “Kijk, hier heb je ze”, zegt Henri Oordt, nieuwkomer bij Delphy, nadat hij een aantal wortelen uit de grond heeft getrokken. Oordt, die zich binnen het onderzoeksteam van Delphy sinds dit seizoen op het peenonderzoek richt, wijst op grijs pluis op de peen. Het pluis is bescherming van de wortelluis, die volgens de mannen meer dan vorig jaar voorkomt in de peenteelt. In het pluis krioelen gelige, langwerpige luizen. “Ze richten daar zuigschade aan”, legt Oordt uit. “Dat remt de groei en in een ernstig geval wordt de wortel slap.”

Bayer CropScience toont op dit demoveld de werking van het systemische middel Batavia tegen wortelluis. Het is ook de enige insecticide die volledig op deze plaag werkt. Wander: “We zien in het behandelde veld minder aantasting. Vanwege een nieuwe, lichte infectie was een tweede bespuiting nodig. Het middel mag twee keer worden toegepast.”

De rassenproeven, even verderop, spreken ook altijd tot de verbeelding. En dan vooral het deel dat geen gewasbescherming heeft genoten. Opmerkelijk is dat het ras Cadance, voorheen een robuust peenras, door de mand is gevallen. Dit ras staat er aanzienlijk minder florissant bij dan andere soorten.


 • Zonnepanelen wekken energie op voor de pomp, die zorgt voor watertoevoer naar de druppelslangen.

  Zonnepanelen wekken energie op voor de pomp, die zorgt voor watertoevoer naar de druppelslangen.

 • Allerlei soorten peen liggen in de boerenrassenproef van dit jaar. Volgend jaar wordt de proef verder uitgerold.

  Allerlei soorten peen liggen in de boerenrassenproef van dit jaar. Volgend jaar wordt de proef verder uitgerold.

Biologisch

Sterke rassen zijn noodzaak voor de biologische telers, maar ook voor de gangbare collega’s een halszaak in een sector die van overheidswege steeds minder afhankelijk moet worden van chemie. Minder spuiten klinkt sowieso de meeste akkerbouwers als muziek in de oren. De veredeling is hierbij heel belangrijk.

De rassen die zijn behandeld zoals in de praktijk, staan beduidend groener dan de onbehandelde rassen. Dus hier is nog een weg te gaan. In dit deel van het proefveld zijn verschillen van bovenaf amper waarneembaar. Na de oogst zijn er wellicht verschillen te melden.

De boerenrassenproef is ook een interessant aspect op het demoveld. Telers die zijn aangesloten bij de peenacademie hebben peenzaad ingeleverd om te zien hoe dat zaad het naast andere rassen doet. Voor deze proef leverden zo’n 20 telers peenzaad. “Volgend jaar willen we dit verder uitrollen”, schetst Wander. “Tegen betaling kan dan iedereen meedoen.”

Aanmelden noodzakelijk vanwege corona

Vanwege de coronamaatregelen is aanmelden dit jaar noodzakelijk voor de landelijke Open dag B-peen in Rutten. Dat kan via https://delphy.nl/microsite/. Een tijdvak duurt maximaal 2,5 uur voor de rondleiding, koffie of thee en het bezoeken van de standhouders.

Of registreer je om te kunnen reageren.