Vollegrond

Achtergrond

Markt: Schaarste en slechte groei peen

Er is nog weinig peen beschikbaar. De vraag is goed in Europa, maar het aanbod is er niet.

Er is interesse om te kopen op lange termijn voor hectareprijzen. De vrije B-peenprijs ligt rond € 35 per 100 kilo in combinatie met € 20 voor contractpeen. Hierdoor komt de gemiddeld prijs uit rond € 27,50 per 100 kilo. Maar de handel moet deze week nee verkopen, omdat de peen schaars is.

Groei zeer matig

De verwachting is dat volgende week B-peen in de Flevopolder en het zuidwesten van Zeeland wordt gerooid, ook al is de opbrengst laag. De kwaliteit is goed, maar de groei is zeer matig. Het lijkt erop dat de peen op de vroeg gezaaide percelen (maart, april) korter blijven dan de peen die in mei is gezaaid. Deze eerste vroege peen heeft te lijden gehad onder de noorderwind, kou en droogte, waardoor de peen minder goed ontwikkeld. De peen die in mei is gezaaid groeit normaal. Zowel in de Flevopolder als in het Zuidwesten is dat het geval.

Grove C-peen

Grove C-peen wordt nog wel gerooid in Limburg, omdat die wat langer doorgroeit. Het einde komt daar de komende weken van in zicht. Bio-peen wordt voorzichtig aan gerooid, maar ook daar vallen de kilo’s tegen met gemiddeld 30 ton per hectare.

Prognose: prijsvorming nieuwe peen op hoger niveau.

Of registreer je om te kunnen reageren.