Vollegrond

Achtergrond

Driftreductie-eisen nopen tot aanpassing spuit

Het kiezen van de juist toegeruste spuitmachine voor seizoen 2020 is haast hogere wiskunde. Eén algemeen advies dat bij alle telers en alle gewassen past, dat is uitgesloten. Het komt neer op individueel maatwerk. Een stappenplan met welke spuittechniek het beste past, kan dienen als leidraad voor een optimale keuze.

De twee belangrijkste vragen qua driftreductie en spuittechniek voor 2020 die een teler voor zichzelf moet beantwoorden.

  1. Volstaan driftreductiedoppen op mijn spuit of zijn aanvullende driftreductie (DRT-)technieken zoals WingsSprayer, Wave, luchtondersteuning, verlaagde spuitboom of MagGrow nodig?
  2. Voorzie ik de spuit wel of niet van een drukregistratievoorziening (druklogger)?

Twee vragen die alles met elkaar te maken hebben, maar toch ook weer volledig los van elkaar staan. En die niet direct simpel met ja of nee kunnen worden beantwoord. Adviesorganisatie Delphy geeft inzicht.

Lees verder in dit artikel een overzicht van verschillende spuittechnieken.

Het antwoord hangt af van diverse deelvragen, zoals: gebruikt u middelen die 95 of 97,5% driftreductie vereisen? Stelt u hoge eisen aan indringing en bladbedekking? Liggen uw percelen langs droge en/of watervoerende sloten? Hanteert u de minimum teeltvrije zone of breder? Hoeveel geld wilt u investeren?

Het gebruik van 75% driftreducerende doppen is volgens het Activiteitenbesluit sinds 1 januari 2018 verplicht. Het gros van de middelen vereist 75% driftreductie, maar er zijn er met eisen van 90%, 95% of zelfs 97,5%.

Voor diverse middelen gelden verschillende driftreducties, afhankelijk of het betreffende perceel wel of niet aan een watergang grenst en de teeltvrije zones die gehanteerd worden. Het etiket biedt in deze uitsluitsel.

Lees verder onder de foto.

In sommige groentegewassen, zoals spruitkool en broccoli, begint de Wingssprayer opgang te maken. - Foto: Joost Stallen
In sommige groentegewassen, zoals spruitkool en broccoli, begint de Wingssprayer opgang te maken. - Foto: Joost Stallen

Scheidslijn 90% driftreductie

Leidraad is dat 90% driftreductie nog goed met traditionele venturidoppen gerealiseerd kan worden. De bladbedekking is met 90% driftreductiedoppen nog aanvaardbaar, blijkt uit bladbedekkingsproeven die Delphy afgelopen jaar heeft uitgevoerd. De maximale driftreductie die met standaard spuitdoppen is te realiseren, is 95%. In deze categorie zijn drie doppen toegelaten, maar zijn er maar twee bruikbaar, namelijk de Agrotop TurboDrop TDXL 110-05 en 06.
De Lechler PRE 13005 heeft ook een 95% driftreductietoelating, maar deze dop valt in de praktijk af, omdat de druppels gewoonweg te grof zijn voor een acceptabele bedekking. Deze dop is bedoeld om vloeibare kunstmest mee te spuiten. De beide Agrotop-doppen zijn vanwege de grove druppels eigenlijk alleen maar geschikt om bodemherbiciden mee te spuiten. Voor andere toepassingen dan bodemherbicide is de bladbedekking van deze doppen ondermaats.

Conventionele spuit

Middelen die een hogere driftreductie vereisen dan 90% zijn, in verband met de bedekkingsgraad, zodoende alleen maar te spuiten met 50, 75 of 90% driftreductiedoppen, aangevuld met een driftreductietechniek. De fijne druppels geven een goede bladbedekking en de driftreductietechniek voorkomt verwaaien van die fijne druppel. Conclusie: hebben de toe te passen middelen alle een driftreductie gelijk of lager dan 90%, dan volstaat een conventionele spuit met spuitdoppen. Vereisen diverse middelen een hogere driftreductie, dan moet de spuit uitgerust worden met extra driftreducerende technieken.

Hoeveel geld spenderen?

Een niet onbelangrijke vraag is ook hoeveel geld u wilt spenderen. Een 33-meterspuit voorzien van bijvoorbeeld een set nieuwe 90% driftreductiedoppen, zoals de Lechler ID POM 110-03 kost slechts zo’n € 665.

Een WingsSprayer op dezelfde 33-meterspuit opbouwen kost het veelvoudige daarvan, globaal € 26.400. De meerprijs voor MagGrow of Hardi TwinForceis is nog meer, die kosten zo’n € 33.000 extra.

Het is daarom goed vóór aanschaf uw middelenpakket kritisch te beoordelen. Stel: het gros van de middelen in uw middelenpakket is met 75 en 90% driftreductiedoppen te spuiten, maar één middel vereist een hogere driftreductie langs een watergang? Een optie kan dan ook zijn een perceel te kiezen dat niet aan oppervlaktewater grenst of een alternatief middel met een lagere driftreductie. Tenslotte kan een loonwerker met een spuit met DRT nog uitkomst bieden.

Lees verder onder de foto.

Bij MagGrow wordt de spuitvloeistof aan magnetische velden blootgesteld. De MagGrow-techniek in combinatie met een verlaagde spuitboomhoogte van 40 centimeter verhoogt de driftreductie met één klasse. - Foto: Stan Verstegen
Bij MagGrow wordt de spuitvloeistof aan magnetische velden blootgesteld. De MagGrow-techniek in combinatie met een verlaagde spuitboomhoogte van 40 centimeter verhoogt de driftreductie met één klasse. - Foto: Stan Verstegen

Moet er een druklogger op de spuit? Het antwoord is ja, mits ... Vanaf 1 januari 2019 is drukregistratie op spuiten verplicht en sinds 2020 wordt er ook op gehandhaafd. Ontheffing van drukregistratie is mogelijk wanneer de spuit is voorzien van driftreductietechnieken (DRT). De lucht-vloeistofmengsystemen Airtec, Airjet/Twinfluid en HTA zijn door de TCT niet als DRT aangemerkt. Dat houdt in dat bij deze systemen zowel op vloeistofleiding als op de luchtleiding een druklogger moet zitten.

Driftarme erkenning

Ontheffing is ook mogelijk als alle doppen volgens de DRD-lijst een driftarme erkenning van 3 bar en hoger hebben. Dat zijn bijvoorbeeld de Agrotop TurboDrop TDXL 110-04 05 en 06, de Hypro Ultra Low Drift ULD 120-04 en de Lechler ID 120-03 en 04 POM. Nadeel van deze oplossing is dat wordt ingeboet op bladbedekking, omdat deze doppen veel grovere druppels geven dan de doppen die vergelijkbaar driftreducerend zijn bij 2 bar.

Teeltvrije zone

Tenslotte geldt ontheffing bij een dubbele teeltvrije zone. Alle gemonteerde doppen (75%, 90% en 95%) op de spuit zijn volgens de DRD-lijst voldoende driftreducerend bij 2 bar of hoger, én langs oppervlaktewater wordt een dubbele teeltvrije zone aangehouden. De teeltvrije zone langs watervoerende sloten bij peen bedraagt met 75% driftreductiedoppen 1,5 meter, bij gebruik van 90% driftreductiedoppen 1 meter. Een dubbele teeltvrije zone bedraagt dus 3 of 2 meter, naar gelang de dop. Bij overige gewassen is de teeltvrije zone langs watergangen bij zowel 75 als 90% driftreductiedoppen een halve meter. De dubbele teeltvrije zone bedraagt dan een meter.

Lees verder onder de foto.

Het verlagen van de spuitboomhoogte van 50 naar 30 centimeter, gecombineerd met 80 of 90 graden tophoekdoppen met dopafstand 25 centimeter, verhoogt de driftreductie met twee klassen. - Foto: Joost Stallen
Het verlagen van de spuitboomhoogte van 50 naar 30 centimeter, gecombineerd met 80 of 90 graden tophoekdoppen met dopafstand 25 centimeter, verhoogt de driftreductie met twee klassen. - Foto: Joost Stallen

Of registreer je om te kunnen reageren.