Vollegrond

Achtergrond

Bejo ziet volop kansen voor biopeen op Duitse markt

De afzetkansen voor Nederlandse biologische peen op de Duitse markt zijn door de grote vraag aanhoudend goed. Dat schetst groentezaadleverancier Bejo in het Wortelmagazine. Toch komt de handel door meer eigen productie steeds wat later op gang, reageert Ronald Gielleit van Top Fresh Handel. “We moeten de markt niet overvoeren.”

De Duitse markt voor biologische groenten groeit enorm, meldt Bejo Zaden. In 2019 besteedde de Duitse consument 22% meer aan biologische groenten. Inmiddels is ruim 8% van de groenteafzet biologisch. Het marktaandeel peen is hierbinnen met bijna 30% veruit het grootst.

Meer dan de helft van de biopeen die in Nederland wordt geteeld, wordt afgezet op de Duitse markt

Lidl en Aldi

Biopeen is sterk vertegenwoordigd in verschillende verkoopkanalen, maar de markt wordt gedomineerd door supermarktdiscounters als Lidl en Aldi. Sommige Duitse discounters bieden uitsluitend biologische peen aan. Het product heeft een positieve uitstraling op het imago van de winkel, is aantrekkelijk voor een breed publiek en er kan een relatief hoge prijs voor worden gevraagd.

Door de hogere kosten voor productie en certificering, is de biopeen gemiddeld 50 tot 60% duurder dan het gangbare alternatief. Hoewel de Duitse consument normaal gesproken weinig uitgeeft aan voeding maakt hij voor het biologische product een uitzondering, mits wordt voldaan aan de criteria kwaliteit en regionaal (lees: duidelijke herkomst).

Areaal biopeen groeit

Eigen productie eerst, geldt zeker voor de Duitse peenmarkt. Daarom groeit het areaal biopeen bij de Oosterburen. In 2019 kwam er 9% bij met een groei naar 2.377 hectare. Peen neemt zo’n 17% in van het biologische groenteareaal in Duitsland. Biopeen wordt in Duitsland geteeld als snackwortel, schaaltjes peen, winterpeen en bospeen. De teeltgebieden zijn dezelfde als die voor de conventionele wortelen. Wel blijkt het lastig om in gebieden met een hoge teeltintensiteit ook biologisch te telen. In het zuidwesten van Duitsland leidt deze combinatie bijvoorbeeld tot een hogere ziektedruk.

Niet zelfvoorzienend

Bejo ziet een toenemende binnenlandse productie door de marktvraag (pull) en de steeds strenger wordende regelgeving voor conventionele teelt (push). De beschikbaarheid van grond is beperkt. De verwachting is toch dat er versneld wordt omgeschakeld van conventionele naar biologische teelt. Desalniettemin is Duitsland nog steeds niet zelfvoorzienend als het gaat om biopeen en op korte termijn zal dit ook zeker niet veranderen. Kortom, er blijven volop kansen op de Duitse markt voor biopeen.

Meer omschakelaars

Nederland telt dan ook steeds meer omschakelaars naar een biologische bedrijfsvoering, ziet Joost Litjens van Bejo Zaden. “Voor omschakelaars is peen interessant, omdat het een relatief makkelijk gewas is om te telen. Voor de afzet hebben we de Duitse markt ook wel echt nodig. Daar wordt bewust voor biopeen gekozen in het supermarktschap. Veel meer dan hier in Nederland. De prijzen liggen ook hoger in Duitsland.”

Niet alleen de Nederlandse biopeensector wil profiteren van de groeiende consumptie in Duitsland

Het areaal biopeen is de laatste jaren vrij stabiel, maar is naar schatting zo’n 30% groter dan de meest recente CBS-gegevens. Dan komen we voor 2020 op pakweg 1.700 hectare, wat grofweg een vijfde van het totale peenareaal is. Niet alleen de Nederlandse biopeensector wil profiteren van de groeiende consumptie in Duitsland. Concurrentie komt uit Denemarken en Polen. Denen bewaren peen onder strodek en leveren dus verse peen. Gelukkig is Duitsland een groot land, dat biedt perspectief voor de handel.

Afzet later op gang

De afzet komt wel steeds iets later op gang, merkt Ronald Gielleit van Top Fresh Handel in Kraggenburg. “Duitsland eet eerst de eigen oogst op en die groeit. Waar we eerst in oktober naar Duitsland begonnen te exporteren, werd dat vorig jaar half november en verwacht ik dat we nu half december echt op gang komen.”

Teeltuitbreiding is dus een risico, schetst Gielleit. “De markt groeit wel, maar minder hard dan het aanbod. Overal schakelen telers om. Dus het wordt steeds lastiger om de productie goed weg te krijgen. We moeten in elk geval zorgen voor goede kwaliteit, zodat de wortelen tot het voorjaar kunnen worden bewaard.”

Lees ook: 10% minder peen uit de kist

Of registreer je om te kunnen reageren.