Vollegrond

Achtergrond

Vrij hoog prijspeil met sterke pieken voor witlof in 2020

Witlof bracht dit jaar door de bank genomen goede prijzen op. Soms was vraag en aanbod in onbalans, met daarbij flinke uitschieters. Ondanks de overstap naar nieuwe wortels houdt het aanbod nog steeds niet over.

De witlofmarkt onderging begin dit jaar een lichte prijsdaling, maar hield vergeleken met voorgaande jaren een uitstekend niveau. De prognose was een seizoen met na de zomer een steeds krapper aanbod, omdat de witlofwortels van 2019 als gevolg van te warme en later te natte groeiomstandigheden nogal fijn en minder goed houdbaar waren. Ook is in Nederland een vijfde minder wortels gerooid dan gemiddeld. De prijzen in Nederland, België en Duitsland waren mede goed door de tegenvallende Franse wortelproductie, vanwege witlofmineervlieg en witlofwortelluis.

Corona zorgt voor hoog prijsniveau

De bijna traditionele prijsdip in februari ontbrak ook in 2020 niet, maar door de matige voorraad aan wortels – die vaak ook nog eens gerooid waren onder natte omstandigheden – stegen de prijzen in maart snel. De vraag naar witlof bleef goed, bij een matig aanbod vanwege problemen in de trek door onder andere phytophthora.

Toen het coronavirus om zich heen begon te grijpen en hamsterwoede zorgde voor extreme vraag, rezen de prijzen de pan uit. Een heel matig aanbod, in het bijzonder door de beperkte productie in Frankrijk, hield ook in latere weken het prijsniveau hoog. De wegvallende vraag vanuit horeca en catering had weinig invloed. Het hoge prijspeil moedigde aan meer wortels op te zetten, waardoor de prijzen eind april/begin mei terugvielen.

In het voorjaar joeg eerst hamsterwoede de prijs op, daarna hield het kleine aanbod het prijsniveau hoog. De witlofproductie viel in 2020 wat lager uit.

Veel vraag naar wortels bij mindere beschikbaarheid

In de zomerperiode waren de prijzen, zoals meestal, laag. Door de terugvallende productie, vanwege de beperkte en verzwakte wortelvoorraden, liepen de prijzen daarna sterk op.

De hittegolf begin augustus maakte daar een einde aan. Het zag er toen al naar uit dat er vroeg geen nieuwe wortels zouden komen, vanwege de groeiomstandigheden. Begin september bleef de witlofprijs dan ook goed. De vraag naar wortels was groot, de beschikbaarheid minder.

Matig beschikbaar volume nieuwe wortels

De oude wortelvoorraden raken nu op en leveren geen optimale productie. In oktober heeft ruwweg een derde van de trekkers al een start gemaakt met nieuwe wortels. Het beschikbare volume is nog matig. Als gevolg van de droogte tijdens zaaien, met name in mei, en de zeer warme zomer kwamen de wortels ongelijkmatig op. Daardoor valt het aantal wortels per hectare tegen.

In de productie is extra waakzaamheid geboden. Als er al vroege percelen zijn gerooid, dan ging dat onder natte omstandigheden, met kans op hogere ziektedruk in de trek. De nieuwe wortels zijn redelijk rijp, hoge trektemperaturen zijn niet nodig. De kropvorming is goed. Het aanbod witlof zal heel geleidelijk gaan aantrekken, maar de marktsituatie is nog altijd gunstig.

Lees meer over het coronavirus in dit dossier.

Download op FoodAgribusiness.nl de gratis whitepaper Het vaccin voor jouw business en kijk de webinars over ondernemen in coronatijd terug:

Hoe creëer ik financiële ruimte in tijden van crisis?
Wat is het effect van corona op de afzetketen?
Kansen zien in tijden van crisis

Of registreer je om te kunnen reageren.