Vollegrond

Achtergrond

Markt: Prijs spruitkool niet uitbundig

Met 40 cent per kilo voor de A-spruiten en 45 cent voor de B’s, is de prijs voor spruiten acceptabel, zeker gezien de volumes die her en der geplukt worden. Het huidige prijsniveau is vergelijkbaar dat van een jaar geleden.

November is gewoonlijk een van de productiefste maanden, 2020 kijkt daar geen uitzondering op. Daar komt dit jaar bij dat het areaal in Nederland 200 tot 250 hectare hoger is in vergelijking met voorgaande jaren. In de Benelux kwam er 400 tot 500 hectare bij. Daarnaast zijn de problemen met insecten al met al meegevallen, met dank aan ‘nieuwe’ middelen.

Lees verder onder de grafiek.

Weinig naar Verenigde Staten (VS)

Daar staat tegenover dat er amper spruiten naar de VS gaan. Dit komt omdat er weinig gevlogen wordt en doordat de beschikbare ruimte voor luchtvracht duurder is in vergelijking met vorige jaren. Dat tempert de prijs. Als tweede reden kan gewezen worden op wat je zou kunnen aanduiden als ‘reuring op de markt’. Door het gegroeide areaal en doordat telers van handelshuis wisselden. Dat geeft wat meer onrust op de markt.

Een jaar geleden week het prijsniveau nauwelijks af van het huidige niveau, tot in de tweede week van december. In 2018 lagen de prijzen eind november een fractie hoger, in 2017 waren ze goed te noemen.

Wat gaan spruiten de komende weken doen? Ervan uitgaand dat de productie geen onverwachte schommelingen beleeft en dat de export naar verre bestemmingen blijft zoals nu, blijven er geen redenen over die marktverstorend zouden kunnen werken.

Winkelschap

AH heeft spruitkool in de actie voor € 1,39 per kilo. Kleine spruiten kosten er € 3,18 per kilo. Jumbo hanteert een prijs van € 2,78, Plus vraag € 2,70 per kilo voor de ‘gewone’ spruiten en € 2,58 voor kleine spruiten.

Prognose: weinig verandering.

Of registreer je om te kunnen reageren.