Vollegrond

Achtergrond

Termorshuizen: werking biostimulanten overschat

De werking van biostimulanten wordt volgens Aad Termorshuizen schromelijk overschat.

Aad Termorshuizen betoogde dat op het symposium ‘Biostimulanten in de landbouw’ in Nijkerk, georganiseerd door de Brancheorganisatie Akkerbouw, Artemis en Agrodis. Artemis is de brancheorganisatie van producten van natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen. Agrodis de brancheorganisatie van middelenhandelaren.

Termorshuizen is zelfstandig adviseur Bodemkwaliteit en plantenpathogen. Daarvoor was hij jarenlang hoofddocent aan de Wageningen Universiteit.

Talloze biostimulanten

Er zijn talloze biostimulanten, zoals plantenextracten, humuszuren, aminozuren, biopolymeren, anorganische verbindingen, biofertilizers en compost. Vaak worden deze in producten in combinaties toegepast. De claims zijn vaak beloftevol, maar vaag. Zoals gebalanceerde nutriënten, verbeterde bloei en toename populaties goede micro-organismen.

Effecten van zeewierextracten

Termorshuizen licht zeewierextracten uit. Er zijn diverse wetenschappelijke publicaties over de effecten van zeewierextracten op de opbrengst, de meeste in onbelangrijke gewassen, zoals raketblad. Er zijn maar enkele onderzoeken relevante akkerbouw- en tuinbouwgewassen. De resultaten zijn vaak verbazingwekkend goed, maar vrijwel altijd onder labomstandigheden in in-vitro planten of kiemplanten. Vrijwel nooit onder praktijkomstandigheden. De effecten verdwijnen buiten de experimentele omgeving. De claims van dergelijke producten moet je daarom met een grote emmer zout nemen, aldus Termorshuizen.

Toevoegen van mycorrhiza geen zin

Tweede voorbeeld mycorrhiza. Je kunt mycorrhiza-producten inoculeren, maar effectiever is volgens Termorshuizen niet-kerend te gaan werken. Daarbij, onderzoek heeft aangetoond dat geïnoculeerde mycorrhizastammen alleen werken bij lage fosfaatgehaltes van de grond. P-Olsen is een internationale fosfaatgetal. Een P-Olsen van 49 staat in Nederland gelijk aan fosfaatarm. Boven een P-Olsen van 49 heeft volgens wetenschappelijk onderzoek inoculatie van mycorrhiza geen enkel effect. Met andere woorden, Nederland kent haast geen enkel perceel dat fosfaatarm is, dus toevoegen van mycorrhiza heeft in Nederland geen enkele zin.

Onderzoek uit andere landen

Onderzoek komt vaak uit Zuid-Europa of landen met minder gunstige teeltomstandigheden, zoals Brazilië of de Verenigde Staten. Planten ondervinden daar vaak stress, waardoor gebruik van biostimulanten vaker tot resultaat leidt.

Baat het niet, dan schaadt het niet

De effecten van biostimulanten zijn vrijwel altijd neutraal tot, in het gunstigste geval, licht positief. Dus geldt bij biostimulanten wel: baat het niet, het schaadt ook niet. Toch wel enigszins een geruststelling, volgens Termorshuizen. De adviseur adviseert telers die met biostimulanten aan de slag gaan de middelen te testen op eigen percelen. Dus een deel wel en een deel niet behandelen, en dan later beoordelen of het product meerwaarde heeft gehad.

Of registreer je om te kunnen reageren.