Vollegrond

Achtergrond

Milieuagentschap luidt noodklok teelt Zuid-Europa

De plantaardige productie rond de Middellandse zee krijgt te maken met fors lagere opbrengsten door klimaatverandering.

Het Europees Milieuagentschap (EEA) schrijft dat in een rapport. Als opwarming niet beperkt wordt tot 1,5 graden, kan de agrarische sector in delen van de landen rond de Middellandse Zee uiteindelijk verdwijnen. De EEA voorziet grote prijsschommelingen door dit effect. In delen van Noord-Europa zijn de vooruitzichten gunstiger, aldus het agentschap in Kopenhagen dat voor plantaardige productie keek naar effecten van weersextremen als droogte, hagel en ziektedruk. Het agentschap erkent dat er onzekerheden in de modellen zitten, ook door mogelijk maatschappelijke effecten van klimaatverandering.

Kassenbouw

Het is volgens de onderzoekers van het grootste belang dat boeren zich verder aanpassen om weerbaarder te zijn tegen droogte, hittegolven en overstromingen. Beleidsmakers moeten hen daarbij helpen, is het advies. Een van de aanbevelingen is het stimuleren van de bouw van kassen voor een doelmatiger watergebruik (mits duurzaam verwarmd).

De negatieve gevolgen van klimaatverandering zijn nu al merkbaar in de agrarische productie en zullen alleen maar toenemen. Verschillen in effecten zijn groot als de opwarming 2 graden bedraagt in plaats van de beoogde 1,5. Er zitten weliswaar ook positieve kanten aan, zoals een langer groeiseizoen en betere omstandigheden voor sommige gewassen, maar die wegen daar niet tegen op. In 2030 kan het Europese landbouwinkomen dalen met 16% door klimaatverandering.

Halvering opbrengst

In het ergste scenario halveren in Zuid-Europa de oogsten van plantaardige gewassen als graan, mais en suikerbiet tegen 2050, hoewel er veel verschillen per regio zijn. De waarde van akkerland kan daar in 2100 met 80% zijn gedaald, mogelijk met verlaten landbouwgronden als gevolg. Het milieuagentschap benadrukt dat meer kennis en innovatie nodig is om de bestaande aanpassingsstrategieën te verbeteren en oppert daar landbouwsubsidies voor te gebruiken. De onderzoekers houden daarvoor plannen voor een nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid tegen het licht en de klimaatspeerpunten daarin.

Of registreer je om te kunnen reageren.