Vollegrond

Achtergrond

Markt: Prei na hoge piek terug naar normaal prijspeil

De preiprijzen zijn met de komst van de zomerprei van grote hoogte naar een wat normaler peil gezakt.

Half juni bereikten de preiprijzen een zeldzaam peil tot vlakbij of zelfs iets boven de € 2 per kilo. Dat kwam doordat een paar grote telers zijn gestopt en er dus verleden jaar al sprake was van een kleinere aanplant. De oude prei was in juni al zo goed als op en de jonge prei kwam door het wat koudere weer in mei maar mondjesmaat op gang.

Prei in heel Europa op

Die situatie deed zich dit jaar ook elders in West-Europa voor, zodat de prijzen fiks opliepen. De laatste week zijn de verschillende sorteringen allemaal weer gezakt naar min of meer normale prijzen van op of een stukje onder de € 1, zowel in België als in Nederland. De geluiden uit Duitsland en Frankrijk zijn dat ook daar de productie – ondanks de her en der extreem hoge temperaturen – goed op gang is gekomen.

Verwacht zomerdipje

Het warme weer doet ook de vraag naar prei doorgaans geen goed. Dat effect wordt elk jaar door de uitbrekende vakanties nog wat versterkt. De prognose is dan ook dat tot in augustus de prijs op een bescheiden niveau blijft.

Verschil tussen West-Vlaanderen en Brabant/Limburg

Daarbij is wel een verschil op te merken tussen telers in West-Vlaanderen en die in Brabant en Limburg. Meer naar de kust toe is vrij veel regen gevallen en is het weer zeer groeizaam, met rond de 20 graden Celsius en nog genoeg vocht in de grond. Meer landinwaarts ligt echter droogte op de loer. Vorig jaar zorgde dat voor flink mindere aanvoer en hoge prijzen in augustus. Voor 2019 is zo’n scenario niet uit te sluiten.

Of registreer je om te kunnen reageren.