Vollegrond

Achtergrond laatste update:27 jun 2019

Rabobank wil biodiversiteitsmonitor voor akkerbouw

Rabobank werkt met de akkerbouwsector aan een biodiversiteitsmonitor om prestaties van bedrijven op het gebied van biodiversiteit meetbaar te maken en zo nodig te stimuleren.

Wat uit zo’n monitor komt, kan van invloed zijn op het renteniveau van een lening, vertelt Gea Bakker-Smit, sectormanager Food & Agri bij Rabobank. Bij zo’n biodiversiteitsmonitor zijn verschillende partijen betrokken, waardoor volgens Bakker-Smit sprake kan zijn van een stapeling van beloningen afhankelijk van de bijdrage aan de biodiversiteit. Bijvoorbeeld in bepaalde situaties lagere lasten van het waterschap bij bodems met een grotere waterberging. Voor de melkveehouderij bestaat al een biodiversiteitsmanager.

Verbreding van verdienmodel nodig

Rabobank presenteerde op 25 juni op een biologisch akkerbouw- en verwerkingsbedrijf in Biddinghuizen (Fl.) de studie ‘Nieuwe ronde nieuwe kansen; Kringlooplandbouw in de Nederlandse akkerbouw’. Het is het eerste deel van een tweeledige studie, de tweede over de melkveehouderij verschijnt komend najaar.

Rabobank noemt vier essentiële elementen van kringlooplandbouw: bodemkwaliteit, gebruik van grondstoffen, emissie van schadelijke stoffen en biodiversiteit. Waar het ministerie van Landbouw bij kringlooplandbouw spreekt over betere benutting van eindige grondstoffen en stoppen met de voortdurende verlaging van de kostprijs, is volgens Rabobank in de kringlooplandbouw verbreding van het verdienmodel nodig. Naast het hoofdgewas is een belangrijke rol weggelegd voor nevenactiviteiten zoals natuurbeheer, duurzame energie, waterbuffering en CO2-vastlegging.

Het gaat er om hoe wij kritisch kijken naar de bijdrage van bedrijven aan een groenere en meer gewaardeerde akkerbouwsector

Innoveren en experimenteren

Vooruitlopend op de duurzaamheidsmonitor heeft Rabobank al een duurzaamheidsmatrix ontwikkeld. In eerste instantie voor intern gebruik, maar ook als leidraad voor het gesprek met akkerbouwklanten. In deze matrix gaat het om ontwikkelingen op bedrijven op het gebied van betere bodembeheer, precisielandbouw en de dialoog met de omgeving. “Dat is een begin”, zegt Bakker-Smit. “Er is nog veel te innoveren en te experimenteren. Het gaat in ieder geval om hoe wij kritisch kijken naar de bijdrage van bedrijven aan een groenere, gezondere en meer gewaardeerde akkerbouwsector. Rabobank wil daarin een stimulerende rol spelen, maar dan wel aan de hand van externe criteria of keurmerken.”

Of registreer je om te kunnen reageren.