Vollegrond

Achtergrond

‘Beloningssysteem milieuteelt breder dan systeem PlanetProof’

Een beloningssysteem voor biodiversiteit in de plantaardige teelt kijkt volgens bureau Schuttelaar naar meer factoren dan in milieucertificaat PlanetProof is opgenomen.

Om akkerbouwers beter te kunnen belonen voor de prestaties die zij leveren voor biodiversiteit, ontwikkelt bureau Schuttelaar een meetinstrument. De score van telers op biodiversiteit kan in de toekomst namelijk een rol spelen bij bankleningen en waterschapsheffingen.

Dat bouwen van een meetinstrument begint volgens Leon Jansen van Schuttelaar met vaststellen wat de belangrijkste criteria voor biodiversiteit zijn. “Er zijn legio initiatieven, zoals PlanetProof en Veldleeuwerik, die we betrekken bij dit systeem. We zetten eerst de belangrijkste Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) op een rij voor biodiversiteit met zaken als beheer van de gronden en inrichting ervan. Daarvoor is een balans nodig om het niet te groot te maken, zodat het voor telers wel makkelijk blijft.”

Gebruikmaken van bestaande data

Daarbij wil Schuttelaar voor het systeem zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande data bij RVO.nl, maar mogelijk ook PlanetProof. In de melkveehouderij is zo’n beloningssysteem al ontwikkeld en wordt rekening gehouden met data die al voor PlanetProof worden verstrekt. Het meetinstrument zal breder zijn dan de milieu-aspecten die nu in PlanetProof zijn opgenomen.

De Brancheorganisatie Akkerbouw (BO), Rabobank, Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) en provincie Groningen ontwikkelen nu de biodiversiteitsmonitor voor de akkerbouw. De methodiek is volgens Jansen te kopiëren naar andere plantaardige teelten. Ook is niet helemaal zeker welke teelten in het akkerbouwproject worden opgenomen. In ieder geval zijn grote teelten opgenomen als granen, suikerbieten en aardappelen. Of peen en akkerbouwmatig geteelde groente al meedraaien in het programma, moet nog duidelijk worden.

Lange voorbereiding

De komende 2 jaar wordt gebouwd aan het systeem dat ook wetenschappelijk de toets moet doorstaan. Door de deelname van BO Akkerbouw ligt het initiatief ook voor een belangrijk deel in de akkerbouwsector zelf.

Arne Bac, sectorspecialist tuinbouw bij de Rabobank, ziet mogelijkheden voor toepassing van de monitor in groente en fruit.

Of registreer je om te kunnen reageren.