Vollegrond

Achtergrond

Aspergeteler krijgt schade door drift niet vergoed

Een Brabantse aspergeteler krijgt geen schadevergoeding voor schade door drift van middelen van een aangrenzend perceel.

De teler is overtuigd van de oorzaak van de groeiachterstand op een perceel grenzend aan een maisperceel, waar in 2009 door een loonwerker is gespoten. Het gaat om middelen als Demethenamid, Nicosulfuron en Mesotnone.

Geen uitzonderlijk residu in monster

Vastgesteld is dat de middelen op de planten zijn gevonden. Toch gaat de rechter in hoger beroep niet mee in de eis tot vergoeding van de schade van circa € 23.000. De bewijzen voor de schade zijn niet hard genoeg, oordeelt de rechter. In de overlegde rapporten wordt niet voldoende onderbouwd hoe de schade met de middelen tot stand kon komen. Zo is in het monster geen uitzonderlijk hoge residu gevonden, maar is ook niet onderbouwd met afbraakperiodes hoeveel middelen op de planten terecht moeten zijn gekomen en hoe schadelijk dat is.

Ook niet-toegestane middelen in monster

Bovendien neemt de rechter in zijn beoordeling mee dat in het monster ook middelen zijn aangetroffen die niet zijn toegestaan in asperges en niet door de loonwerker zijn gebruikt op het maisperceel. Ook hiervoor heeft de rechter geen duidelijke verklaring gelezen en oordeelt hij dat de loonwerker geen schadevergoeding verschuldigd is.

Of registreer je om te kunnen reageren.