Vollegrond

Achtergrond

Markt: mooi prijsniveau voor Chinese kool

Voor Chinese kool worden prijzen genoemd van 75 cent tot een euro per stuk. Het is mooie voortzetting van een ontwikkeling zich eind vorig jaar inzette. Als reden wordt gewezen op de gematigde aanvoer, van Nederlands bewaarproduct, maar ook van Chinese kool uit Zuid-Europa.

Het groeizame weer in de afgelopen herfst liet zich ook gelden voor Chinese kool. Maar er moest ook beregend worden, om de tot in november merkbare droogte het hoofd te bieden en om de kans op inwendige kwaliteitsproblemen te beperken.

Kwaliteitsperikelen

Een flink deel van de kool die niet of te weinig beregend werd, is vanwege kwaliteitsperikelen geruimd, aldus een insider. Dat is de eerste reden waarom de hoeveelheid Chinese kool in de bewaring beperkt is. De tweede reden is dat in 2017/2018 relatief veel Chinese kool geruimd moest worden vanwege problemen met de houdbaarheid. Dat zette een rem op de animo voor de bewaarteelt.

Beperkte aanvoer

De kool die wel werd beregend, kreeg alle ruimte om te groeien. Het gevolg daarvan is nu terug te vinden in de bewaring, met een groot aandeel kool met stuksgewichten van 1 tot zelfs 1,5 kilo.

Een derde factor die genoemd wordt als verklaring voor de huidige marktstemming, is de beperkte aanvoer uit zuidelijke landen als Griekenland en Spanje: met name het Spaanse aanbod lijkt ondermaats te zijn.

Beperkt aantal Nederlandse telers

Het aantal Nederlandse telers dat nog Chinese kool voor de vrije handel teelt, is overigens zeer beperkt. Dat maakt het lastig om een goede prijsinschatting te maken, merkt een van hen op. “Het ontbreekt aan een goede referentie.”

Verwachting: oplopende prijsvorming

Of registreer je om te kunnen reageren.