Vollegrond

Achtergrond

Markt: Preimarkt verkeert in onzekerheid

Sinds de terugval in prijs in de loop van januari schommelt het prijsniveau van prei tussen 53 en 75 cent.

In Nederland is deze week weer sprake van een licht stijgende tendens tot rond 70 cent, terwijl in België de prijs eind vorige week juist daalde en deze week stabiliseert tussen 50 en 60 cent per kilo. Over januari-februari bekeken was het prijsniveau in 2019 beduidend beter dan in 2018, maar ten opzichte van 2017 gemiddeld zo’n 20 tot 30 cent lager.

Deels hangt de huidige prijsstijging in Nederland volgens een Nederlandse marktkenner samen met een wat afnemend aanbod en zeker niet met een groeiende vraag. Dat krimpende aanbod is volgens hem het gevolg van de start van het nieuwe seizoen. In ieder geval is deze week met Marokkaanse planten op plaatsen weer de eerste prei van het nieuwe seizoen geplant. Ook de eerste bladgewassen, zoals ijsbergsla, gaan deze week de grond in omdat de planten plantklaar zijn, dat is wel iets vroeger dan gepland. Voor bedrijven in Zuid-Nederland die beide teelten combineren, geeft dat extra werkdruk. Gezien de voorspellingen van neerslag en een voldoende vochtige bovenlaag is beregenen momenteel (nog) niet aan de orde.

Ruime aanvoer prei bij REO

Ook in België zijn deze week de vroegste plantingen prei (en bloemkool) weer de grond in gegaan. Dat leidde op REO Veiling niet tot een geringere aanvoer, want de aanvoer is met zo’n 500 ton op veildagen juist ruim voor de tijd van het jaar.

Hoewel in België de invloed van carnaval niet zo groot is, geldt in zijn algemeenheid toch dat de marktsituatie in breder perspectief in de week voor het feest wat onzeker is. Weliswaar is er vraag vanuit het Verenigd Koninkrijk vanwege tekorten aan prei aldaar, maar de vraag vanuit Duitsland is minder. Betrek daarbij de voor eind februari zeer hoge temperaturen en dan is de wat afwachtende houding van de handel ten aanzien van prei wel verklaard. Mogelijk dat de vraag na carnaval weer aantrekt.

Afgedekte prei

De prei die onder afdekking heeft gezeten, heeft de afgelopen periode goed doorstaan. In België valt wel enig kwaliteitsverlies te bespeuren bij prei die niet onder afdekking gezeten heeft. Met nog hergroei voor de boeg kan daar weer verbetering in komen.

Gelijke tot kleinere producties

Over de productie lopen de meningen wat uiteen. Het lijkt erop dat telers die voldoende hebben beregend aan hun normale producties komen, terwijl de productie wat achterblijft bij de prei die onvoldoende beregend is. Bovendien zijn veel percelen veelal tijdig gerooid, waardoor zeker geen sprake is van overrijpe prei. Dat leidt niet alleen tot wat kleinere producties, maar komt ook de kwaliteit ten goede.

Prognose: licht groeiende vraag, maar ongewisse prijsvorming.

Of registreer je om te kunnen reageren.