Vollegrond

Achtergrond

Markt: Prijs spruitkool was, is en blijft stabiel

B-spruiten brengen zo’n 50 cent per kilo op, voor de fijnere A-sortering is de prijs 40 tot 45 cent. Deze stand van zaken is al vanaf begin oktober aan de orde.

De huidige prijs voor spruitkool is een toonbeeld van stabiliteit, omschrijft een aan een particulier handelsbedrijf leverende teler de situatie. Er is wel sprake van prijsschommeling, afhankelijk van de kwaliteit en van de vraag naar voor schoning geschikte spruiten, maar gemiddeld genomen gebeurt er weinig. Dat laten de beschikbare prijzen van The Greenery en van veiling ZON ook zien. Er is sprake van prijsfluctuatie, maar gemiddeld genomen verkeert de markt voor spruitkool in rustig vaarwater.

Doorgaan met spruiten plukken

Dat is ook te merken aan het uitblijven van verzoeken van afnemers aan hun telers om tijdelijk wat minder te plukken als de prijs onderuit dreigt te gaan. “Andere jaren kreeg je die vraag weleens een paar dagen voor kerst, dit jaar is dat niet aan de orde. Vraag en aanbod zijn mooi in evenwicht, geholpen door extra vraag naar spruiten vanuit het Verenigd Koninkrijk. Blijkbaar is de eigen productie daar even niet toereikend.

Alleen kwaliteit

Niets beter voor kwaliteitsbehoud dan een vlotte doorstroming. Dit wordt in de hand gewerkt doordat de producties gemiddeld genomen niet te hoog zijn. Dat komt door insectenschade, doordat het aandeel getopte spruiten in de productie niet groot meer is, en omdat voor spruiten die in het verleden in een kwaliteit-camouflerend groen netje nog de markt op konden, geen plaats meer is. Supermarkten vragen kwaliteit. Zij hebben er geen boodschap aan dat het een in de open lucht groeiend natuurproduct is.

Vooralsnog zijn er geen tekenen die de markt ondersteboven kunnen gooien, of het zou de omslag naar echt spruitenweer moeten zijn. Dat zit er voorlopig niet in. Het is dus te verwachten dat de markt voorlopig op het huidige niveau voortkabbelt.

Prognose: prijshoudend.

Of registreer je om te kunnen reageren.