Vollegrond

Achtergrond

Mogelijk 15% minder spruiten op licht gestegen areaal

Het is sterk weersafhankelijk hoe de spruitkoolproductie zich dit seizoen zal ontwikkelen. De droogte heeft impact op de vruchtvorming en de vroege aanvoer, maar met groeizaam weer kan het verwachte productietekort nog teruglopen. Houd de droogte echter stand, dan kan het productietekort oplopen van 15 tot 20%, luidt de schatting. Maar het seizoen is nog lang.

Het effect op de groei van de planten is onmiskenbaar aanwezig. In het veld zijn de verschillen groot. Beregende percelen zijn blijven groeien. Waar niet beregend kon worden, is de groei stil komen te staan. Feit is dat alle telers last hebben gehad. Kwaliteitsproblemen als vruchtuitval, trips.

Meer fijne, minder grove spruiten. De Duitsers zullen het ermee moeten doen, klinkt de nuchtere constatering.

Tekst gaat verder onder de tabel.

De productie ligt achter op schema, weten insiders. Een maand misschien wel. En de opbrengst per hectare daalt gemiddeld met 15%. Tenminste, als de droogte aanhoudt. Dat is een speculatief gegeven, want de plant is vrij snel in staat zich weer te herstellen als er voldoende neerslag valt. Dan kan het tekort zomaar weer teruglopen.

Areaal spruiten groeit

Er is sprake van uitbreiding in de teelt, met name in het vroege segment. Het areaal groeit met 50 tot 100 hectare, klinkt in het veld. Daarbij zou het totaal groeien naar 2.650 hectare. Er is een kleine afname in biologische spruitkool. Verzadiging van de markt, zeggen marktkenners. Dus komt de groei op het conto van gangbaar. Belangrijker dan het areaal is de groei in productie, in 2017 zou er volgens het CBS 13% meer product van de plant zijn gekomen dan in 2016.

Tekst gaat verder onder de tabel.

Die groei kan verklaard worden uit de positieve tendens van de afgelopen 2 jaar. Grosso modo is er gewoon geld verdiend. Ook bij de aanvang van het nieuwe seizoen worden prima prijzen gerealiseerd. En de kans op een nieuw seizoen, waarin het rendement goed is, is reëel. Toch is het in spruitkool moeilijk om een prognose voor de langere termijn af te geven. Het seizoen duurt zo’n 8 maanden. Dat is lang en in dat tijdspad kan er nog van alles misgaan.

Export spruiten naar Duitsland en Verenigd Koninkrijk

Het spruitenareaal in Duitsland steeg in 2017 licht, met enkele tientallen hectare tot bijna 500 hectare in totaal. De totale productie is met 9.000 ton marginaal ten opzichte van de totale Nederlandse productie. Duitsland is de grootste importpartner van Nederland, met een totaal van 27.000 ton invoer in het seizoen 2017-‘18.

Het Verenigd Koninkrijk daarentegen liet het afgelopen seizoen een stevige daling zien in het importcijfer. Dat heeft mogelijk te maken met de gestegen binnenlandse productie, het areaal is volgens lokale statistieken in 2017 gestegen met een kleine 4% tot 3.400 hectare. Overigens is de productie al jaren stabiel, zo rond de 51.000 ton op jaarbasis. Nederland voerde in 2017-‘18 in totaal 30% minder spruitkool uit naar het Verenigd Koninkrijk dan het jaar daarvoor. Dat komt neer op bijna 4.000 ton.

Buiten de EU

Een stijgende lijn is te zien in de uitvoer naar gebieden buiten de Europese Unie. Er ging ruim 75% meer product de Unie-grenzen over. Belangrijkste invloedrijke partner daarop was de Verenigde Staten, dat goed was voor meer dan 50% van de totale invoer. De Amerikanen importeren omdat de producties op eigen bodem het afgelopen seizoen tegenvielen. Door oplopende prijzen werd de luchtvracht ineens interessant. Het is een eenmalig gegeven, Amerika is geen structurele groeimarkt voor de Nederlandse export.

Of registreer je om te kunnen reageren.