Vollegrond

Achtergrond

Markt: broccoli profiteert niet van de droogte

Lopen de prijzen bij andere vollegrondsgroenten behoorlijk op, bij broccoli is daar nauwelijks sprake van. In augustus was er weliswaar een week waarin de prijzen richting € 1,50 gingen en zelfs piekten op € 2,00 per kilo, maar daarna zakte het prijsniveau weer naar 80 cent tot € 1,00.

Kennelijk is er gezien de prijzen in de vrije handel in augustus slechts een week sprake geweest van schaarste aan broccoli. Toen liepen de prijzen flink op, maar in de periode daarvoor zat het niveau op zo’n 90 cent en in de periode erna is dat gemiddeld genomen ook het geval. Dat er geen schaarste is, blijkt ook uit de wat stroef verlopende export en de reden daarvan is dat er in andere landen binnen Europa kennelijk voldoende broccoli is. In het binnenland loopt de handel momenteel redelijk, mede door acties in de retail.

Afzet via veiling BelOrta

Bij broccoli speelt de afzet via de veiling een zeer bescheiden rol, maar de prijzen op de Belgische BelOrta veiling voor de sortering 500+ zaten rond 10 augustus nog op 60 tot 65 cent en in de weken ena tot aan 7 september tussen 90 cent en € 1,00 per kilo. Eind vorige week zakte de prijs weer naar het niveau van 65 cent. Ook uit deze cijfers blijkt een tijdelijke opleving van de handel. Inmiddels lijkt daar weer een einde aan gekomen.

Zorgenkindje alternaria

Het productieniveau in Noord-Holland is over het algemeen goed, met name door de beregeningsmogelijkheden en plaatselijk flinke buien. Sinds de weersomslag naar wat koeler weer en koudere nachten zijn er wel meer kwaliteitsproblemen in de vorm van alternaria dat zich uit als zwarte spikkels op de schermen.

Wellicht dat het warmere weer van deze week in combinatie met wind de ontwikkeling van deze schimmel wat remt, omdat de gewassen dan beter opdrogen, maar het blijft een zorgenkindje waar weinig tegen te beginnen valt. Tussen de rassen zit wel verschil in gevoeligheid voor alternaria.

Nog steeds broccoli beregenen

Er is sprake van een inhaaleffect. Door het zomerse weer is in veel gewassen sprake geweest van uitstel. Dat uitstel leidt nu tot een groter aanbod aan broccoli. In Zuid- Nederland is beregenen nog steeds aan de orde en worden de producties in de afgelopen periode als ‘toch wat magertjes’ omschreven.

Omdat in Zuid-Nederland fikse buien uitbleven, zijn er op kwaliteitsgebied geen problemen. Wel betekent beregenen extra kosten, omdat elers alle plantingen meerdere keren moesten beregenen.

Dit niveau voor broccoli vasthouden

Broccolitelers richten zich alweer op het naderende einde van een tot nu toe matig verlopen seizoen. Het is de hoop dat de prijs zich in ieder geval handhaaft, zodat het seizoen redelijk kan worden afgesloten. Van een topseizoen zoals bij sommige andere groenten zal bij broccoli in ieder geval geen sprake zijn. Of zoals een teler het omschrijft: “Het seizoen begon desastreus, daarna was het matig, toen weer desastreus en nu gaan we weer richting matig. We hebben dus nog wat goed te maken. Maar als we dit niveau kunnen vasthouden, wordt het misschien nog een redelijk seizoen.”

Overgang naar Spaanse broccoli

De vooruitzichten daarvoor lijken niet slecht, maar als het inhaaleffect dat op meerdere plaatsen speelt leidt tot een flinke prijsdaling, dan wordt het moeilijk. Aan de andere kant is het gezien de berichten uit Spanje maar de vraag hoe de teelten zich daar ontwikkelen en hoe de overgang van Nederlandse naar Spaanse broccoli gaat verlopen. Misschien zit daar juist nog ruimte voor extra afzet.

Broccoli in de supermarkt

Bij Albert Heijn is broccoli deze week in de bonus met een scherm van 500 gram voor 89 cent. Jumbo schermt met ‘altijd lage prijs’, maar die is met € 1,09 per 500 gram toch iets hoger dan ‘in de bonus’ van Albert Heijn. De prijs bij Plus zit er met 99 cent precies tussenin. De regionale supermarkt Jan Linders heeft deze week een actie met broccoli: 500 gram voor 79 cent.

Of registreer je om te kunnen reageren.