Vollegrond

Achtergrond

Heet water gebruiken in de strijd tegen onkruid

Onkruidbeheer met heet water is een methode uit de boomteelt en groenvoorziening, waarmee in de aspergeteelt al beperkt ervaring is opgedaan. De methode werd gepresenteerd op het Asperge Platform.

Bij de methode van onkruidbeheer met heet water van Empas wordt water opgewarmd tot een temperatuur van 100 tot 102 graden. In de boomteelt wordt met gietkoppen gewerkt die het onkruid op de bomenrij aanpakt, het middenpad wordt geschoffeld. In de groenvoorziening wordt onder meer met spuitlansen gewerkt. Het idee is om de zijkant van de aspergeruggen met een vergelijkbaar systeem als in de boomteelt te behandelen, en de looppaden te schoffelen.

Gerard Baars, verkoopmanager onkruidbeheer van Empas, toont met een spuitlans hoe heet het water is voor de onkruiddodende werking. Hij toonde het prototype voor asperge op het Asperge Platform op het voormalige Floriade-terrein in Venlo (Limburg). - Foto: Stan Verstegen.
Gerard Baars, verkoopmanager onkruidbeheer van Empas, toont met een spuitlans hoe heet het water is voor de onkruiddodende werking. Hij toonde het prototype voor asperge op het Asperge Platform op het voormalige Floriade-terrein in Venlo (Limburg). - Foto: Stan Verstegen.

Eerste ervaringen met heetwaterproef

Een beperkte proef met één behandeling heeft aangetoond dat de aspergestengels geen schade ondervinden van het hete water, bij contact met naalden verkleuren ze bruin en vallen af. Dat is vergelijkbaar met wat er kan gebeuren bij een onderdoorbespuiting met een contact herbicide. In een plantenveld met heel fijne stengels bleken geraakte (tere) kopjes niet meer goed door te groeien. Het is dus nog zoeken naar de toepassingsmogelijkheden in asperge. Uit de behandeling van één rug waarover zwart-wit folie lag, bleek dat deze folie door het hete water niet krimpt of scheurt.

Hoe werkt de heetwaterproef?

Het waterverbruik/afgifte is 24 liter per minuut bij 1 gietkop; bij 2 gietkoppen naar 2 kanten, zoals in asperge kan, is dat 2 keer 12 liter. Het benodigde aggregaat verbruikt 25 tot 28 liter diesel per hectare. Daar komt de diesel van de smalspoortrekker nog bij.
Het doel is de kern van het onkruid tot minimaal 65 graden te verhitten waardoor het afsterft. De rijsnelheid is afhankelijk van de onkruidbezetting 1 tot 2 kilometer per uur, bij 24 liter afgifte per minuut over maximaal 1 meter breedte. De behandeling van 1 hectare kost 2,5 tot 3 uur.

Of registreer je om te kunnen reageren.