Vollegrond

Achtergrond

Markt: prijs bloemkool ruim boven € 1

Na een behoorlijk dip eind juli, begin augustus met stuksprijzen voor bloemkool van zo’n € 0,25 op de vrije markt, heeft de prijs zich in de afgelopen weken behoorlijk hersteld. Gemiddeld is er € 1 bijgekomen.

De lage prijzen begin augustus kon grotendeels verklaard worden door het warme weer, waardoor kookgroenten minder in trek waren. De vraag is weer ‘genormaliseerd: de vakanties zijn achter de rug en de weersomstandigheden passen weer meer bij groenten als bloemkool.

Herstel van gewassen

De weersomslag is ook in de teelt merkbaar: de neerslag, in combinatie met de opname van de bodemvoorraad stikstof, heeft de gewassen een boost gegeven. Daardoor staan ze er in vergelijking met enkele weken gelden een stuk royaler bij.

De gevolgen van het warme weer zijn echter nog niet helemaal achter de rug, geven insiders aan. Er zijn afwijkingen als verbrand hartblad en harigheid, maar dat lost zich in de loop van de volgende week verder op.

Verder wordt aangegeven dat de gewassen nog wel ongelijk zijn; de kwaliteit is goed.

Het is nu rustig weer en dat heeft zijn weerslag op de oogst. “Het kabbelt voort”, wordt aangegeven, waarbij de plantingen ook per dag aan uniformiteit winnen.

Krap aanbod buitenland

De vraag is goed te noemen vanwege de bovengenoemde redenen en omdat er een goede vraag is vanuit omringende buitenlanden (België, Duitsland, Scandinavië, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.) De droogte was zeker niet al deze landen even extreem, maar wel speelde vaak parten dat niet kon worden beregend.

Niet al te rijk rekenen

Het is te verwachten dat de komende maand gunstig zal zijn voor de prijsontwikkeling van bloemkool. “Telers moeten echter voorkomen zich ook voor de herfstmaanden al rijk te rekenen”, waarschuwt een teeltdeskundige. “Ik heb in het buitenland plantingen gezien waarvan ik dacht dat er niets van terecht zou komen vanwege de hitte en het ontbreken van voldoende vocht. Kijk je enkele weken later, dan valt op hoe veel ongunstige omstandigheden een gewas als bloemkool kan incasseren.”

Prijzen in supermarkt

Jumbo vraagt € 1,79 voor een bloemkool, met de aanduiding ‘altijd lage prijs’, Plus en AH hanteren dezelfde prijs.

Prognose: verder oplopende prijs.

Of registreer je om te kunnen reageren.