Vollegrond

Achtergrond

Markt: mooie prijs ijsbergsla, toch problemen

De huidige prijsvorming voor ijsbergsla is netjes, maar het is ook een weerspiegeling van de problemen waar de teelt mee kampt. Dat gaat van kwaliteitsproblemen tot problemen met arbeid: mensen komen niet opdagen of houden het na enkele dagen voor gezien.
Foto: Stan Verstegen
Foto: Stan Verstegen

In vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden liggen de dagprijzen voor ijsbergsla nogal wat hoger, en de verwachting is dat dat nog wel even zo blijft. Het al weken achtereen aanhoudende warme weer heeft eraan bijgedragen dat er al veel sla weg is, en zich week 25 een productiegat aandiende. Om toch aan de markt te blijven, is relatief veel jonge sla gesneden.

Telers met sla voor de industrie kampen op hun beurt met de eis om de kroppen voldoende gewicht mee te geven, zonder dat daarbij de kwaliteit onderuit gaat door teeltproblemen als rupsen, binnenrand en Botrytis. Uitglijders daarmee hebben ervoor gezorgd dat al aardig wat sla is weggefreesd, waardoor de oogstpercentages sterk uiteenlopen.

Crisis

De teelt is voor veel telers niet eens het grootste probleem, dat lijkt de beschikbaarheid van arbeid: personeel blijft weg ondanks toezeggingen of haakt na een paar dagen af in de wetenschap dat er ook in andere sectoren werk genoeg ligt te wachten. Dat treft overigens niet alleen ijsbergslatelers, want heel veel ondernemers met arbeidsintensieve teelten kampen met te weinig werkhanden: in de vollegrond, maar ook voor teelten waarbij het werk staand en relatief comfortabel gedaan kan worden.

‘Goede huisvesting telt mee in de voorkeur van personeel’

“Ik zie dat degenen die hebben geïnvesteerd in bedrijfshuisvesting, nu vaak in het voordeel zijn”, aldus een adviseur met veel contacten met ijsbergslatelers. “Goede huisvesting telt mee in de voorkeur van personeel, en ik denk dat dat belangrijk blijft zolang de economie goed blijft en er overal veel personeel gevraagd wordt.”

Het ligt voor de hand dat de vrije marktprijs op het huidige niveau blijft, of nog verder aantrekt. Is dit goed voor de telers? Ja en nee, want de verschillen tussen telers onderling zullen groot zijn. Waar de een het redt om arbeid en teelt nog (net) georganiseerd te krijgen, zijn er collega’s die dat net niet of onvoldoende voor elkaar krijgen.

Albert Heijn vraagt deze week 99 cent per krop. Jumbo stunt met 3 kroppen voor € 2. Bij Plus kost een krop 86 cent.

Prognose: prijsvorming oké, wisselend bedrijfsresultaat.

Of registreer je om te kunnen reageren.