Vollegrond

Achtergrond 1 reactie

Markt: prijsherstel voor witlof

Witlof wordt voor de klok stapje voor stapje wat beter betaald.

Een mogelijke reden is de bar slechte prijsvorming in april, waardoor telers wat minder wortels hebben opgezet. Dat komt er nu uit, onder ander in oplopende prijzen.

Kleiner aanbod

Op de REO-veiling en op veiling BelOrta ligt de prijs voor kort grof lof op 85 tot 90 cent per kilo. Dat is bijna dubbel zo veel als een maand geleden. Handelaren geven aan dat dit vooral toe te schrijven is aan een kleiner aanbod: in Nederland en België, maar ook van Franse telers.

Het is voorstelbaar dat deze tendens zich voortzet, door verder afnemende producties in Frankrijk. Daarbij is waar te nemen dat de REO- en BelOrta-prijzen doorgaans gelijk of hoger zijn dan bij veiling ZON, samenhangend met de hogere kwaliteitseisen die in België worden gesteld.

Prijsvorming 2017

Vorig jaar kwam dat echter niet op deze manier naar voren: exact een jaar gelden was de prijs vergelijkbaar, maar om vervolgens in de tweede helft van mei af te nemen tot onder de 50 cent per kilo. In juni 2017 diende zich wel een opleving aan, maar die was van zeer korte duur.

Pas vanaf juli liep de prijs goed op tot een langdurig aantrekkelijk niveau. Het is nog maar de vraag of dit laatste ook dit jaar zo opgaat, gezien het royale aantal witlofwortels dat afgelopen jaar kon worden gerooid.

Prognose: handhaving van het prijsniveau.

Eén reactie

  • Ed Stemkens

    Veiling Zon is niet representatief voor de witlof markt laat deze prijs toch weg!

Of registreer je om te kunnen reageren.