Vollegrond

Achtergrond

Sluitkool leunt op achterhaald verdienmodel

Vorst is doorgaans gunstig voor de vraag naar wintergroenten, maar dit gegeven gaat de tot nu toe belabberde markt voor sluitkool waarschijnlijk niet redden. Het aanbod is Europawijd simpelweg te groot, van telers die allemaal van hun kool af willen.

Handelaren houden, bij gebrek aan signalen die mogelijk duiden op enig marktherstel, graag vast aan wijsheden. Bijvoorbeeld dat er qua verkoop geen verraderlijker gewas bestaat dan sluitkool, of dat het gewas zich soms net gedraagt als een van kleur verschietende toverbal: vandaag lijkt het erop dat de markt stampvol zit, morgen is de situatie precies tegenovergesteld. Het is te hopen dat die toverballenwijsheid dit seizoen alsnog gaat gelden, maar de vooruitzichten zijn wat dat betreft niet goed, daar doet de vorst weinig meer aan af.

Vergelijkbare prijzen rode en witte kool

Waar de betere vrije marktprijzen voor rode kool de afgelopen jaren nog fungeerden als een welkome reddingsboei, is daar dit seizoen geen sprake van: rode en witte kool in de grote maten staan er vergelijkbaar slecht gekleurd op met 5 cent per kilo voor de 36‘ers. Het lijkt er daarbij op dat sprake is van een neerwaartse spiraal: vanwege de mineurstemming, omdat de tijd voortschrijdt en omdat over een paar weken het voorjaarswerk buiten weer op gang komt. Met kool voor perspectiefloze rotprijzen kan het dan zo maar gebeuren dat telers een dikke streep onder het bewaarseizoen zetten.

Krimp areaal

Voor het komende seizoen zit er al een forse krimp van het areaal aan te komen, mogelijk is dat het begin van een structurele hervorming binnen de teelt en vermarkting van sluitkool. Dus weg van de toverballenmentaliteit en in plaats daarvan in de richting van bestendige relaties tussen vraag en aanbod. Want nog zo’n bar slecht seizoen, dat verdient de sector niet.

Prognose: ongunstig.

Of registreer je om te kunnen reageren.