Vollegrond

Achtergrond 5 reacties

Opbrengst biologisch nadert gangbaar

De opbrengsten in een biologisch landbouwsysteem komen steeds dichter bij de gangbare teelt.

Dat concluderen onderzoekers op basis van data van Proefboerderij Vredepeel van Wageningen Plant Research na langjarige proeven in vijf teelten, waaronder prei en erwten, maar ook maïs, suikerbieten, aardappelen en gerst. De biologische teelt is stabieler met een efficiënter nutriëntengebruik.

Het is slechts een kwestie van tijd voor het gat tussen biologische en gangbare opbrengsten is gedicht, stellen de hierin samenwerkende onderzoekers van Wageningen University & Research, Universiteit Leiden en ecologie-instituut NIOO-KNAW.

Biologisch systeem erg stabiel

Zij analyseerden de resultaten van een biologisch en twee gangbare landbouwsystemen, 13 jaar lang onder gelijke bodemomstandigheden. Bij aanvang van het onderzoek waren de opbrengsten in het biologische landbouwsysteem lager, maar na 13 jaar is de inhaalslag bijna voltooid, terwijl lagere stikstofgiften nodig zijn.

Verrassend is de waargenomen stabiliteit in het biologische systeem; minder variatie in pH, een rijk bodemleven, betere mineralisatie en beschikbaarheid van voedingsstoffen. Ook zagen de onderzoekers de bodemstructuur in de biologische landbouw verbeteren met hogere organischestofconcentraties, minder uitspoeling van nitraat en minder aaltjes.

Rasverbeteringen lieten opbrengst stijgen

In de tweede helft van de 20e eeuw zijn de agrarische opbrengsten sterk gestegen door zowel rasverbeteringen als gewasbeschermingsmiddelen en minerale meststoffen, vat het onderzoeksteam samen. Intensiever grondgebruik ging echter ook gepaard met organischestofverlies en minder bodembiodiversiteit, waardoor de bodem inboet in weerbaarheid tegen weersextremen en ziekten en plagen. Het biologische systeem is hier beter tegen bestand, blijkt uit het onderzoek.

De wens van en uitdaging voor van de landbouw is: meer productie met minimaal verlies aan biodiversiteit, uitspoeling van voedingsstoffen en minimale uitstoot van broeikasgassen.

Biologisch duurzamer met gelijke productie

Biologische landbouw wordt als duurzamer beschouwd, maar ook als minder productief dan conventionele landbouw. Dit onderzoek, gepubliceerd op Elsevier-platform ScienceDirect, weerlegt dat laatste.

Boerderij

Laatste reacties

 • JPA Roefs

  Helaas wordt hier niet het hele verhaal verteld: er waren drie bedrijfssystemen: twee gangbare met een neutrale en negatieve organische stofbalans, en een biologisch systeem met een sterk positieve organische stofbalans. In het verleden werden de drie systemen dan ook consequent 'laag', 'midden' en 'hoog' organische stof genoemd. Nu is de naam blijkbaar ineens biologisch en gangbaar.
  De effecten: minder nitraatbelasting bij stijgende opbrengsten, zijn zeer interessant, maar het is onmogelijk deze te wijten aan het biologisch telen, omdat niet is te onderscheiden of dit komt door het organische stofbeheer of het biologisch telen, of nog andere oorzaken als ander bouwplan (met meer groenbemesters) of bijvoorbeeld een andere grondwaterstand, wat ook een invloed bleek te zijn.

  Daarnaast heeft men de phytophthora-jaren uit de resultaten gehaald .

 • S. Verstegen

  Jan slaat de spijker op zijn kop. Bij de start van het project waren de producties gangbaar hoger dan biologisch. Geleidelijk kwamen die dichter bij elkaar, tot 2013. Bovenstaande conclusies zijn ook getrokken uit de resultaten tot en met 2013. In de jaren daarna zijn de biologische producties weer gezakt, mede door Phytophthora in aardappelen en prei. In de biologische teelt zijn schimmels veel moeilijker te beheersen en dat kost productie, zeker bij hoge ziektedruk.

 • P Verschuren

  Buitengewoon jammer dat weer zo'n gekleurd ongebalanceerd persbericht met een nog suggestievere kop wordt geplaatst. Het zou toch fantastisch zijn geweest als het waar was geweest. Dan was een meerprijs voor biologische producten niet meer nodig geweest en zouden al die flauwekul verhalen om het verkocht te krijgen niet meer nodig zijn. Moeten we nu ook al uitkijken voor fake news in ons eigen vakblad? We willen allemaal een duurzame land- en tuinbouw, maar hoe kunnen we daar ooit naar toe als we door kennelijk opzettelijke misleiding zand in de ogen gestrooid krijgen en hierdoor te kampen hebben met een publieke opinie die een volkomen misplaatst beeld heeft van wat duurzaam is. Om nog maar te zwijgen van ambtenaren en politici die met dit soort flauwekulverhalen in de hand hun eigen werkelijkheid gaan fabriceren via wet en regelgeving. Zo zijn we vast ook aan een nitraat richtlijn van 50 mg in oppervlaktewater gekomen....

 • GPE van den George

 • P Verschuren

  "Het klopt ook niet dat in dat langjarige onderzoek biologisch en gangbaar qua opbrengst naar elkaar toegroeiden. De systemen in de proefopzet zijn wat dat betreft onvergelijkbaar en er was een K-tekort in het gangbare perceel. Na 2013 opgelost en verschil groeide weer."

  Dit is een tweet van Wageningen U&R.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.