Vollegrond

Achtergrond

Markt: prijsvorming witlof is goed

Afgaande op de Belgische klokprijzen, gaat het goed met de prijsontwikkeling voor witlof. Wel met de kanttekening dat de producties gemiddeld 10% lager zijn dan in ander jaren, en zich hier en daar ziekteproblemen voordoen.

Kijkend naar de prijsvorming is BelOrta structureel koploper. Dit najaar is ook zeer goed geweest, bevestigt een woordvoerder, daarbij wijzend op de lagere productie, de fijnere wortelmaat, en de moeilijkheden die zich in de trek met de nieuwe wortels aandienen. Verder wijst hij erop dat witlof in België nog een steeds een populaire groente is, en in deze tijd van het jaar zelfs een ‘feestgroente’. Bovendien heeft de consument met witlof tegenwoordig ook heel wat te kiezen: naast losse lof ook geflowpackt product en lof in verschillende sorteringen. “Het is een combinatie van alles die zorgt voor de huidige positieve marktstemming.”

Nederland en Duitsland

De Nederlandse klokprijzen steken daar schril bij af, maar die zijn gezien het geringe aandeel in het totale aanbod nog amper een afspiegeling van wat er in de markt gebeurt. Afhankelijk van de sortering varieerde bij The Greenery de klokprijs vorige week grofweg tussen de 55 en 85 cent, deze week tussen de € 1,15 en € 1,40. Een Greenery-bron geeft aan dat de prijsvorming rond Sinterklaas in mineur was, en vervolgens is opgeklommen. Kort grof kwam vorig week uit op zo’n 95 cent, voor deze week wordt gerekend op rond € 1,15 per kilo. In het algemeen wordt bij een internationale prijsvergelijking – vooral door op de Nederlandse markt opererende telers regelmatig de opmerking gemaakt dat ze een wat hogere productie kunnen aanhouden dan collega’s met productie voor de Belgische veilingen.

In Duitsland bracht kort grof lof inclusief verpakking gisteren zo’n € 1,70 per kilo op, dat komt neer op een productprijs van € 1,30 – € 1,40.

Stabielere productie

Volgens Chicogrow-adviseur Sjaak Gerardts is het een prijsniveau dat past bij de huidige, wat geknepen aanbod. “Je ziet ook dat er relatief weinig acties worden gedaan, omdat men bang is dat er te weinig lof beschikbaar is. Daarom vind ik ook dat met de Nederlandse telers momenteel best wat meer voor hun product mogen vragen.”

Blijft de vraag of het huidige prijsniveaus gehandhaafd blijven. Waarschijnlijk niet, onder invloed van de vervanging van de vroeg rassen, voor rassen met wat meer productiestabiliteit. Daar staat tegenover dat de wortelvoorraad niets te groot is.

Verwachting: aanhoudend prijsvorming boven kostprijs.

Of registreer je om te kunnen reageren.