Vollegrond

Achtergrond

Telers gezocht voor berekening eerlijke prijs AGF

De eerlijke prijs voor groente en fruit is te berekenen en kan helpen bij een eerlijke verdeling van de marge in de keten. Een miljoenenproject in de sector start daarvoor.

Dat blijkt uit het projectvoorstel ‘Echte en Eerlijke Prijs Duurzame Producten’ dat zeer recent is gehonoreerd met topsectorengeld. In totaal verwachten Wageningen Economic Research (WER), GroentenFruit Huis en onder meer Rabobank en ABN Amro dat € 2,2 miljoen nodig is voor het onderzoek dat over de sectoren heen gaat. De helft wordt betaald uit middelen van topsectoren Tuinbouw en Agri&Food. Het GroentenFruit Huis draagt € 120.000 bij in geldelijke middelen, Rabobank € 160.000.

Groepen telers

Onderzoeker Willy Baltussen (WER) zoekt nu al voorbeeldbedrijven in groente en fruit voor het berekenen van de eerlijke prijs. Het liefst werkt hij met groepen telers van verschillende groente- en fruitproducten. Door gemiddeldes van groepen te berekenen, blijft de berekening anoniem.

De eerlijke prijs is die prijs waarbij de teler financieel gecompenseerd wordt voor verduurzaming. De eerlijke prijs is afgeleid van True pricing, de werkelijke kostprijs voor productie. In Nederland heeft Eosta met name veel gedaan om deze berekeningswijze voor groente en fruit te introduceren.

Verborgen kosten

Bedrijven die willen deelnemen, moeten wel transparant willen zijn in hun uitvoering. Zij krijgen inzicht in hun verborgen maatschappelijke kosten, deels op productieniveau. Een aantal vragen moet eerst beantwoord worden. Welke effecten kun je allemaal meenemen? Hoe weeg je de toekomst mee? Kun je alles in geld omrekenen? Hiernaast biedt dit project ook inzicht in eerlijke prijzen. Wat wordt als eerlijk en oneerlijk ervaren? Hoe kan de sector draagvlak creëren voor een meer eerlijke verdeling van de marge en daardoor de verduurzaming van productie bevorderen?

Biologisch of gangbaar

Consequentie kan zijn dat het gangbare productpakket niet langer het prijsvoordeel houdt ten opzichte van biologisch, al zal dat van de gekozen methode afhangen. De kilo-opbrengst van een gangbaar perceel is immers groter, waardoor de eerlijke prijs per kilo product mogelijk toch lager ligt. Bionext, de koepel voor biologische landbouw is penvoerder van het project.

Of registreer je om te kunnen reageren.