Vollegrond

Achtergrond

‘Stop zonneparken en speculatie op teeltgronden’

Zonneparken op teeltgrond is niet duurzaam door verlies van productie. Door zonneparken kan op dat areaal voor 15 jaar geen productie plaatsvinden van voeding en biomassa.

Dat druist in tegen principes van circulaire tuinbouw en landbouw, staat in de Transitieagenda Circulaire Economie voor Biomassa en voeding. Daarin wordt ook gepleit voor het afschaffen van eenjarige pacht omdat dit tot gronddegradatie leidt als telers niet investeren in bodemkwaliteit.

In de transitieagenda is ook een kritische passage over speculatie met landbouwgronden opgenomen. De partijen pleiten voor een Zwitsers systeem, waarbij alleen boeren en tuinders over landbouwgrond mogen bezitten en de prijs de mogelijke productiewaarde weerspiegelt. Door prijsopdrijvende effecten van speculatie is de bodemvruchtbaarheid in het gedrang gekomen.

Zo groot als dit zonnepark zal het in Nederland niet worden. Dit is een beeld van het grootste zonnepark van Europa in Cestas in het zuidwesten van Frankrijk. Het park beslaat 250 hectare en heeft 1 miljoen zonnepanelen. - Foto: Reuters
Zo groot als dit zonnepark zal het in Nederland niet worden. Dit is een beeld van het grootste zonnepark van Europa in Cestas in het zuidwesten van Frankrijk. Het park beslaat 250 hectare en heeft 1 miljoen zonnepanelen. - Foto: Reuters

Tuinbouw voorbeeldsector

De Transitieagenda Circulaire Economie is opgesteld na een breed overleg tussen ngo’s en direct betrokken partijen, en volgt uit het Grondstoffenakkoord. De tuinbouw wordt in die transitieagenda een voorbeeldsector genoemd voor andere sectoren. De tuinbouw heeft met het programma Kas als Energiebron en hergebruik van plantresten goede stappen gezet op weg naar een koploperspositie.

Tekort dreigt aan biomassa

Door de groei van de wereldbevolking en het wereldwijd stijgende welvaartspeil neemt de behoefte aan biomassa voor voedselproductie en andere toepassingen sterkt toe. De Nederlandse industrie is nu te veel gericht op de import van biomassa. De onderzoekers wijzen ook op de schadelijke import van hoogwaardig veen uit Oost-Europa voor de Nederlandse tuinbouw, met milieuschade als gevolg.

Versnelling circulaire tuinbouw

Het Grondstoffenakkoord is opgesteld in samenwerking met werkgeversorganisatie VNO-NCW, MKB-Nederland, vakbonden FNV en VCP, het Interprovinciaal Overleg (IPO), uitkeringsinstantie UvW, Verenging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Stichting Natuur & Milieu. Het is op 24 januari 2017 ondertekend door 188 partijen. Het aantal ondertekenaars is inmiddels opgelopen tot meer dan 350 partijen vanuit markt, overheden, financiers en kennisinstituten. Er is brede betrokkenheid om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Een belangrijke afspraak in het Grondstoffenakkoord is het gezamenlijk opstellen van transitieagenda’s voor de structurele verandering naar een circulaire economie in vijf sectoren en ketens: biomassa en voedsel, kunststoffen, bouw, maakindustrie en consumptiegoederen.

Of registreer je om te kunnen reageren.